vrijdag 11 oktober 2013

Bij wetsvoorstel 32878 - Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid is een amendement ondergebracht.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.