13031, nr. 14 - Motie Meis C.S. - Wetsontwerp betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Deze motie werd op 3 december 1974 ingediend door het Tweede Kamerlid Fré Meis (CPN) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wetsontwerp betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van andere kunne voor arbeid van gelijke waarde en was mede ondertekend door Marcus Bakker (CPN) i, Frits Dragstra (CPN) i, André de Leeuw (CPN) i en Wim van het Schip (CPN) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

nodigt de Regering uit spoed te betrachten met schrapping van het bepaalde onder d, in artikel 2, lid 1 van het BBA 1945.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 3 december 1974, motie, nr. 14     KST13031N14K2
Motie van het lid Meis C.S.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.