13031, nr. 20 - Motie Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers - Wetsontwerp betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Deze motie werd op 5 december 1974 ingediend door het Tweede Kamerlid Bram van der Lek (PSP) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wetsontwerp betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van andere kunne voor arbeid van gelijke waarde en was mede ondertekend door Dilia van der Heem-Wagemakers (PPR) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

spreekt als haar oordeel uit dat bij de functievergelijking, die noodzakelijk is om de gelijke beloning van mannen en vrouwen te garanderen, prestatiebeoordeling geen rol behoort te spelen, en gaat over tot de orde van de dag

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 december 1974, motie, nr. 20     KST13031N20K2
Motie van de leden Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.