16212, nr. 7 - Motie Van der Doef C.S. - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Deze motie werd op 10 juni 1980 ingediend door het Tweede Kamerlid Jaap van der Doef (PvdA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981 en was mede ondertekend door Ria Beckers-de Bruijn (PPR) i en Erwin Nypels (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, het beleid voor 1981 op deze uitgangspunten te baseren, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 10 juni 1980, motie, nr. 7     KST16212N7K2
Motie van het lid Van der Doef C.S.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.