16212, nr. 8 - Motie B. de Vries en De Korte - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Deze motie werd op 10 juni 1980 ingediend door het Tweede Kamerlid Bert de Vries (CDA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981 en was mede ondertekend door Rudolf de Korte (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, zodanige beleidsmaatregelen voor te bereiden, dat, indien de prijsontwikkeling onverhoopt tegenvalt, de koopkracht van de minimumgezinsinkomens in 1980 op peil blijft, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 10 juni 1980, motie, nr. 8     KST16212N8K2
Motie van de leden B. de Vries en De Korte
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.