16527, nr. 11 - Motie Knol over het verzoek aan de regering de uit het wetsontwerp 16527 voortvloeiende financiële opbrengsten aan te wenden voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de WSW. - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)

Deze motie werd op 4 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Henk Knol (PvdA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, de uit wetsontwerp 16527 voortvloeiende financië-le opbrengsten aan te wenden voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de WSW, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 4 maart 1981, motie, nr. 11     KST16527N11K2
Motie van het lid Knol over het verzoek aan de regering de uit het wetsontwerp 16527 voortvloeiende financiële opbrengsten aan te wenden voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen binnen de WSW.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.