15835, nr. 10 - Motie Jansen over het uitdrukken van draagkrachtverschillen in een wettelijke regeling. - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Leo Jansen (PPR) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, bij het opzetten van een wettelijke regeling waarin draagkrachtverschillen tot uitdrukking worden gebracht, de voorkeur te geven aan het systeem van bijslagen in plaats van het bieden van een belastingfaciliteit, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 10     KST15835N10K2
Motie van het lid Jansen over het uitdrukken van draagkrachtverschillen in een wettelijke regeling.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.