15835, nr. 11 - Motie Jansen over het voeren van een leeftijdscriterium bij het toekennen van een toeslag op de algemene belastingvrije som. - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Leo Jansen (PPR) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, hiermee rekening te houden bij het opzetten van een wettelijke regeling, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 11     KST15835N11K2
Motie van het lid Jansen over het voeren van een leeftijdscriterium bij het toekennen van een toeslag op de algemene belastingvrije som.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.