15835, nr. 13 - Motie Engwirda over het verzoek aan de regering de fiscale positie van de gehuwde vrouw geheel te verzelfstandigen. - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Maarten Engwirda (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, de fiscale positie van de gehuwde vrouw geheel te verzelfstandigen met uitzondering van de vermogensinkomsten, persoonlijke verplichtingen, giftenaftrek en de buitengewone lasten, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 13     KST15835N13K2
Motie van het lid Engwirda over het verzoek aan de regering de fiscale positie van de gehuwde vrouw geheel te verzelfstandigen.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.