15835, nr. 16 - Motie Engwirda over de terminologie rondom de inkomstenbelasting - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Maarten Engwirda (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 16

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 16     KST15835N16K2
Motie van het lid Engwirda over de terminologie rondom de inkomstenbelasting
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.