15835, nr. 17 - Motie Epema-Brugman en Kombrink over beleidsvoornemen op fiscaal gebied. - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Meiny Epema-Brugman (PvdA) i en was mede ondertekend door Hans Kombrink (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering op korte termijn de Kamer een notitie te doen toekomen waarin het beleidsvoornemen op fiscaal gebied getoetst wordt aan de voornemens op het gebied van de sociale zekerheid, pensioenen en inkomensprijzen, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 17     KST15835N17K2
Motie van de leden Epema-Brugman en Kombrink over beleidsvoornemen op fiscaal gebied.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.