15835, nr. 19 - Motie Epema-Brugman en Kombrink over de herstructurering van het kinderbijslagstelsel. - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Meiny Epema-Brugman (PvdA) i en was mede ondertekend door Hans Kombrink (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, in een nadere adviesaanvrage aan de SER aanhakend aan de adviesaanvrage met betrekking tot de herstructurering van het kinderbijlagstelsel de toekenning van dergelijke toeslagen aan de orde te stellen, in samenhang met de thans geldende faciliteiten voor één ouder gezinnen, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 19     KST15835N19K2
Motie van de leden Epema-Brugman en Kombrink over de herstructurering van het kinderbijslagstelsel.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.