15835, nr. 20 - Motie Kombrink en Epema-Brugman over dat de belastingheffing dient te worden geïndividualiseerd op basis van het principe van gelijke behandeling met inachtneming van de draagkracht per leefeenheid. - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Hans Kombrink (PvdA) i en was mede ondertekend door Meiny Epema-Brugman (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, haar bevindingen nader aan de Kamer te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 20     KST15835N20K2
Motie van de leden Kombrink en Epema-Brugman over dat de belastingheffing dient te worden geïndividualiseerd op basis van het principe van gelijke behandeling met inachtneming van de draagkracht per leefeenheid.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.