15835, nr. 21 - Motie Kombrink en Epema-Brugman over het verzoek aan de regering om over de controle-en uitvoeringsproblemen met betrekking tot de niet-gehuwd samenlevenden nader aan de Kamer te rapporteren. - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Hans Kombrink (PvdA) i en was mede ondertekend door Meiny Epema-Brugman (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, verdergaande stappen voor te bereiden tot een gelijke behandeling ongeacht de samenlevingsvormen en daarbij op basis van de eigen opgave de fiscale behandeling als rechtsnoerte nemen voor de wijze van toepassing van in elk geval andere financiële regelingen van overheidswege; verzoekt de Regering over de controle-en uitvoeringsproblemen met betrekking tot de niet-gehuwd samenlevenden nader aan de Kamer te rapporteren. en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 21     KST15835N21K2
Motie van de leden Kombrink en Epema-Brugman over het verzoek aan de regering om over de controle-en uitvoeringsproblemen met betrekking tot de niet-gehuwd samenlevenden nader aan de Kamer te rapporteren.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.