18192, nr. 5 - Motie Beckers-de Bruijn - Echte-minimabeleid

Deze motie werd op 5 maart 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Ria Beckers-de Bruijn (PPR) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, een eenmalige uitkering echte minima voor 1984 achterwege te laten, de meevaller in de aardgasbaten als gevolg van een hogere afzet tegen een gemiddeld hogere dollarkoers te gebruiken voor een verhoging van de minimumlonen en -uitkeringen en de komende jaren de koopkracht van de minima op peil te houden, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 maart 1984, motie, nr. 5     KST18192N5K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.