18192, nr. 6 - Motie Buurmeijer C.S. - Echte-minimabeleid

Deze motie werd op 5 maart 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Flip Buurmeijer (PvdA) i en was mede ondertekend door Ria Beckers-de Bruijn (PPR) i, Ina Brouwer (CPN) i, Louise Groenman (D66) i, Rudolf de Korte (VVD) i, Jeltien Kraaijeveld-Wouters (CDA) i, Meindert Leerling (RPF) i, Cathy Ubels-Veen (EVP) i, Bas van der Vlies (SGP) i en Wilbert Willems (PSP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

nodigt de regering uit, zodanige maatregelen te treffen dat deze jongeren indien zij overigens geheel voldoen aan de voorwaarden van de eenmalige uitkering, niet van het recht op deze uitkering worden uitgesloten, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 maart 1984, motie, nr. 6     KST18192N6K2
Motie van het lid Buurmeijer C.S.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.