18192, nr. 7 - Motie Willems - Echte-minimabeleid

Deze motie werd op 5 maart 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Wilbert Willems (PSP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in haar beleid ook de inkomenspositie van studerenden, dienstplichtigen en dienstweigeraars te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 maart 1984, motie, nr. 7     KST18192N7K2
Motie van het lid Willems
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.