18192, nr. 8 - Motie De Korte - Echte-minimabeleid

Deze motie werd op 5 maart 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Rudolf de Korte (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt het kabinet, het voor de «echte» minimumvoorziening beschikbare budget voor 1985 zodanig naar boven aan te passen dat naast een tegemoetkoming voor de éénjarige «echte» minima ter overbrugging van hun koopkrachtverlies in 1985 ook een extra toeslag van betekenis kan worden gegeven aan de meerjarige «echte» minima, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 maart 1984, motie, nr. 8     KST18192N8K2
Motie van het lid De Korte
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.