18192, nr. 9 - Motie Buurmeijer en Groenman - Echte-minimabeleid

Deze motie werd op 5 maart 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Flip Buurmeijer (PvdA) i en was mede ondertekend door Louise Groenman (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering: -op korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn door middel van negatieve inkomstenbelasting dan wel taxcredits huishoudens met een voor hen geldend minimuminkomen van koopkrachtverlies te vrijwaren; -de Kamer van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 maart 1984, motie, nr. 9     KST18192N9K2
Motie van de leden Buurmeijer en Groenman
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.