18192, nr. 11 - Motie Kraaijeveld-Wouters C.S. - Echte-minimabeleid

Deze motie werd op 5 maart 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Jeltien Kraaijeveld-Wouters (CDA) i en was mede ondertekend door Ria Beckers-de Bruijn (PPR) i, Ina Brouwer (CPN) i, Flip Buurmeijer (PvdA) i, Louise Groenman (D66) i, Rudolf de Korte (VVD) i, Cathy Ubels-Veen (EVP) i en Wilbert Willems (PSP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, bij het toekennen van koopkrachttoeslagen de nevenverdiensten in de zin van de ABW buiten beschouwing te laten, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 maart 1984, motie, nr. 11     KST18192N11K2
Motie van het lid Kraaijeveld-Wouters C.S.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.