18192, nr. 12 - Motie Brouwer C.S. - Echte-minimabeleid

Deze motie werd op 5 maart 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Ina Brouwer (CPN) i en was mede ondertekend door Ria Beckers-de Bruijn (PPR) i, Flip Buurmeijer (PvdA) i, Louise Groenman (D66) i, Jan Nico Scholten i, Cathy Ubels-Veen (EVP) i en Wilbert Willems (PSP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

dringt er bij de regering op aan, af te zien van het voorgenomen bezuinigingspakket in de sociale zekerheid, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 maart 1984, motie, nr. 12     KST18192N12K2
Motie van het lid Brouwer C.S.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.