18625, nr. 12 - Motie Groenman over het verzoek aan de regering om de extra premie-opbrengst ten gevolge van de verzelfstandiging van de premieheffing volksverzekeringen aan te merken als extra ruimte ten behoeve van de gelijkberechtiging in de sociale zekerheid. - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)

Deze motie werd op 1 november 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Louise Groenman (D66) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, de extra premie-opbrengst ten gevolge van de verzelfstandiging van de premieheffing volksverzekeringen aan te merken als extra ruimte ten behoeve van de gelijkberechtiging in de sociale zekerheid, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 1 november 1984, motie, nr. 12     KST18625N12K2
Motie van het lid Groenman over het verzoek aan de regering om de extra premie-opbrengst ten gevolge van de verzelfstandiging van de premieheffing volksverzekeringen aan te merken als extra ruimte ten behoeve van de gelijkberechtiging in de sociale zekerheid.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.