13951 nl - nota
Matiging van de groei van de sociale voorzieningen 1977-1980

Deze nota werd op 9 juni 1976 ingediend.

 

Deze nota is ingediend door de regering. De nota bespreekt de in de naaste toekomst te voeren sociaal-economische beleid, ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid.

Kerngegevens

Ingediend
9 juni 1976

Volledige titel
Matiging van de groei van de sociale voorzieningen 1977-1980

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 18 moties ingediend.

Documenten

(32 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 1 januari 1975, verslag, nr. 4     KST13951N4K2
Verslag
 
2 9 juni 1975, nota, nr. 2     KST13951N2K2
Nota
 
2 9 juni 1975, bijlage(n), nr. 3     KST13951N3K2
Bijlage bij de nota
 
2 9 juni 1976, brief, nr. 1     KST13951N1K2
Brief van De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
 
2 22 juni 1976, behandeling, 13959, Blz. 4773 - 4992     220676 2 3
De behandeling van: Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid - Handelingen Tweede Kamer 1975-1976 22 juni 1976 orde 3
vergadering: 22 juni 1976
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 5     KST13951N5K2
Motie van het lid Van Aardenne C.S.
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 6     KST13951N6K2
Motie van het lid Van Aardenne C.S.
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 7     KST13951N7K2
Motie van het lid Bakker C.S.
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 8     KST13951N8K2
Motie van het lid Verbrugh C.S.
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 9     KST13951N9K2
Motie van het lid Drees C.S.
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 10     KST13951N10K2
Motie van de leden Drees en Koningh
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 11     KST13951N11K2
Motie van de leden Drees en Van Veenendaal-van Meggelen
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 12     KST13951N12K2
Motie van de leden Drees en Staneke
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 13     KST13951N13K2
Motie van het lid Jansen C.S.
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 14     KST13951N14K2
Motie van het lid Jansen C.S.
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 15     KST13951N15K2
Motie van de leden Van der Lek en Van der Spek
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 16     KST13951N16K2
Motie van de leden Drees en Van Veenendaal-van Meggelen
 
2 22 juni 1976, motie, nr. 17     KST13951N17K2
Motie van het lid Jansen C.S.
 
2 24 juni 1976, behandeling, 13959, Blz. 4905 - 4994     240676 2 13
De voortzetting van de behandeling van: Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid - Handelingen Tweede Kamer 1975-1976 24 juni 1976 orde 13
vergadering: 24 juni 1976
 
2 24 juni 1976, behandeling, 13959, Blz. 4905 - 4994     240676 2 16
De voortzetting van de behandeling van: Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid - Handelingen Tweede Kamer 1975-1976 24 juni 1976 orde 16
vergadering: 24 juni 1976
 
2 24 juni 1976, motie, nr. 18     KST13951N18K2
Motie van het lid Van der Mei C.S.
 
2 24 juni 1976, motie, nr. 19     KST13951N19K2
Motie van het lid Van Dis
 
2 24 juni 1976, motie, nr. 20     KST13951N20K2
Motie van de leden Drees en Staneke
 
2 24 juni 1976, motie, nr. 21     KST13951N21K2
Motie van het lid Jansen C.S.
 
2 24 juni 1976, gewijzigde motie, nr. 22     KST13951N22K2
Gewijzigde motie van het lid Jansen C.S., ter vervanging van die gedrukt onder nr. 14
 
2 24 juni 1976, motie, nr. 23     KST13951N23K2
Motie van het lid Nypels C.S.
 
2 8 september 1976, brief, nr. 24     KST13951N24K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 8 november 1976, brief, nr. 25     KST13951N25K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 19 januari 1977, brief, nr. 26     KST13951N26K2
Brief van De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
 
2 19 januari 1977, brief, nr. 27     KST13951N27K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 8 februari 1977, brief, nr. 28     KST13951N28K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 9 februari 1977, verslag, nr. 29     KST13951N29K2
Verslag van een mondeling overleg
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.