14184 nl - wetsvoorstel
Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Dit wetsvoorstel werd op 27 oktober 1976 ingediend door de minister van Sociale Zaken, Boersma i, de minister van Financiën, Duisenberg i, de staatssecretaris van Sociale Zaken, Mertens i, en de staatssecretaris van Financiën, Van Rooijen i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979 kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting te vervangen door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet om langs de weg van samenvoeging van kinderaftrek en kinderbijslag te komen tot een nieuwe regeling inzake belastingvrije kinderbijslag.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
27 oktober 1976

Volledige titel
Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken, J. (Jaap) Boersma i
De minister van Financiën, W.F. (Wim) Duisenberg i
De staatssecretaris van Sociale Zaken, P.J.J. (Jan) Mertens i
De staatssecretaris van Financiën, M.J. (Martin) van Rooijen i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en vijf amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(34 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 12 september 1978, motie, nr. 86c     KST14184N86cK1
Motie van de heer Van Tets C.S. - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting
 
1 12 september 1978, behandeling,     120978 1 6a
Behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde ka lenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts met een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvol gend kind en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting (14184) - Handelingen Eerste Kamer 1977-1978 12 september 1978 orde 6a
vergadering: 12 september 1978
 
1 5 september 1978, eindverslag, nr. 86b     KST14184N86bK1
Eindverslag van de vaste commissies voor sociale zaken en voor financiën, memorie van antwoord - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting
 
1 29 augustus 1978, voorlopig verslag, nr. 86a     KST14184N86aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissies voor sociale zaken en voor financiën - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting
 
1 19 juli 1978, memorie van antwoord, nr. 86     KST14184N86K1
Memorie van antwoord - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting
 
2 29 juni 1978, behandeling, Blz. 3079 - 3188     290678 2 24
De voortzetting de van behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden ... - Handelingen Tweede Kamer 1977-1978 29 juni 1978 orde 24
vergadering: 29 juni 1978
 
2 27 juni 1978, gewijzigd amendement, nr. 22     KST14184N22K2
Gewijzigde amendementen van de leden De Korte en Hermsen ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15
 
2 27 juni 1978, behandeling, Blz. 3001 - 3038     270678 2 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden ... - Handelingen Tweede Kamer 1977-1978 27 juni 1978 orde 6
vergadering: 27 juni 1978
 
2 22 juni 1978, brief, nr. 21     KST14184N21K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 22 juni 1978, gewijzigd amendement, nr. 20     KST14184N20K2
Gewijzigde amendementen van de leden Hermsen en De Korte ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 17
 
2 22 juni 1978, behandeling, Blz. 2945 - 3000     220678 2 9
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden ... - Handelingen Tweede Kamer 1977-1978 22 juni 1978 orde 9
vergadering: 22 juni 1978
 
2 22 juni 1978, behandeling, Blz. 2945 - 3000     220678 2 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden ... - Handelingen Tweede Kamer 1977-1978 22 juni 1978 orde 6
vergadering: 22 juni 1978
 
2 20 juni 1978, motie, nr. 19     KST14184N19K2
Motie van het lid Dolman C.S.
 
2 20 juni 1978, motie, nr. 18     KST14184N18K2
Motie van het lid Hermsen C.S.
 
2 20 juni 1978, amendement, nr. 17     KST14184N17K2
Amendement van de leden Hermsen en De Korte
 
2 20 juni 1978, amendement, nr. 16     KST14184N16K2
Amendementen van het lid Van der Spek
 
2 20 juni 1978, amendement, nr. 15     KST14184N15K2
Amendementen van de leden de korte en hermsen
 
2 20 juni 1978, amendement, nr. 14     KST14184N14K2
Amendement van het lid De Korte C.S.
 
2 20 juni 1978, behandeling, Blz. 2865 - 2914     200678 2 4
De behandeling van het wetsontwerp Vervanging van kinder aftrek van de loon en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kind... - Handelingen Tweede Kamer 1977-1978 20 juni 1978 orde 4
vergadering: 20 juni 1978
 
2 15 juni 1978, amendement, nr. 13     KST14184N13K2
Amendementen van het lid M. Bakker
 
2 31 mei 1978, nota van wijziging, nr. 12     KST14184N12K2
Tweede nota van wijziging
 
2 31 mei 1978, nota, nr. 11     KST14184N11K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 30 mei 1978, eindverslag, nr. 10     KST14184N10K2
Eindverslag
 
2 21 april 1978, nota van wijziging, nr. 8     KST14184N8K2
Nota van wijzigingen
 
2 1 januari 1977, brief, nr. 24     KST14184N24K2
Brief van de staatssecretaris van sociale zaken
 
2 1 januari 1977, brief, nr. 23     KST14184N23K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 1 januari 1977, gewijzigd voorstel van wet, nr. 9     KST14184N9K2
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 1 januari 1977, memorie van antwoord, nr. 7     KST14184N7K2
Memorie van antwoord
 
2 22 december 1976, voorlopig verslag, nr. 6     KST14184N6K2
Voorlopig verslag
 
2 27 oktober 1976, nota van verbetering, nr. 5     KST14184N5K2
Nota van verbeteringen
 
2 27 oktober 1976, bijlage(n), nr. 4     KST14184N4K2
Bijlage bij de memorie van toelichting
 
2 27 oktober 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST14184N3K2
Memorie van toelichting
 
2 27 oktober 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST14184N2K2
Ontwerp van wet
 
2 27 oktober 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST14184N1K2
Koninklijke boodschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vier wetten aan, waaronder:

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 20-06-1978 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
W. (Wil) Albeda 22-06-1978 Minister W. (Wil) Albeda i
L. (Louw) de Graaf 22-06-1978 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

J. (Jaap) Boersma 22-06-1978 CDA J. (Jaap) Boersma i
L. (Louw) de Graaf 22-06-1978 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Ad) Nooteboom 22-06-1978 Staatssecretaris A. (Ad) Nooteboom i
A. (Ad) Nooteboom 22-06-1978 Staatssecretaris A. (Ad) Nooteboom i

Derde termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 27-06-1978 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
R.W. (Rudolf) de Korte 27-06-1978 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
W. (Wil) Albeda 27-06-1978 Minister W. (Wil) Albeda i

Vierde termijn Tweede Kamer

R.W. (Rudolf) de Korte 27-06-1978 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M. (Marcus) Bakker 27-06-1978 CPN M. (Marcus) Bakker i
D. (Dick) Dolman 27-06-1978 PvdA D. (Dick) Dolman i
J. (Jaap) Boersma 29-06-1978 CDA J. (Jaap) Boersma i
E. (Erwin) Nypels 29-06-1978 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.L.A. (Leo) Jansen 29-06-1978 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
A.J. (Bart) Verbrugh 29-06-1978 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
C.N. (Cor) van Dis 29-06-1978 SGP C.N. (Cor) van Dis i
D. (Dick) Dolman 29-06-1978 PvdA D. (Dick) Dolman i
A.G. (Fred) van der Spek 29-06-1978 PSP A.G. (Fred) van der Spek i
R.E.F.M. (Ruud) Nijhof 29-06-1978 DS'70 R.E.F.M. (Ruud) Nijhof i
H. (Hendrik) Koekoek 29-06-1978 Boerenpartij H. (Hendrik) Koekoek i
J.L.A. (Leo) Jansen 29-06-1978 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
E. (Erwin) Nypels 29-06-1978 D66 E. (Erwin) Nypels i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.