14497 nl - wetsvoorstel
Arbeidsomstandighedenwet

Dit wetsvoorstel werd op 23 mei 1977 ingediend door de minister van Sociale Zaken, Boersma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is bepalingen vast te stellen omtrent de arbeidsomstandigheden in het algemeen, en de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid in het bijzonder.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
23 mei 1977

Volledige titel
Bepaling in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenwet)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken, J. (Jaap) Boersma i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging, vijf nota's van verbetering, 117 amendementen en zes subamendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

Documenten

(202 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 november 1980, behandeling, Blz. 59 - 80     041180 1 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Bepalingen in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsonv standigheden) - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 04 november 1980 orde 6
vergadering: 4 november 1980
 
1 4 november 1980, behandeling, Blz. 59 - 80     041180 1 3
De behandeling van het wetsontwerp Bepalingen in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenwet) - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 04 november 1980 orde 3
vergadering: 4 november 1980
 
1 14 oktober 1980, nr. 12b     KST14497N12bK1
Nota ter verbetering van een drukfout
 
1 8 oktober 1980, eindverslag, nr. 12a     KST14497N12aK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
1 2 oktober 1980, memorie van antwoord, nr. 12     KST14497N12K1
Memorie van antwoord
 
1 2 september 1980, voorlopig verslag, nr. 124a     KST14497N124aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
2 1 juli 1980, nota van wijziging, nr. 13     KST14497N13K2
Derde nota van wijzigingen
 
2 1 juli 1980, nota van verbetering, nr. 12     KST14497N12K2
Tweede nota van verbetering
 
1 27 juni 1980, nr. 124     KST14497N124K1
Derde nader gewijzigd ontwerp van wet
 
2 17 juni 1980, stemming(en), Blz. 5385 - 5440     170680 2 4
De eindstemming over het wetsontwerp Bepalingen in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenwet) - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 17 juni 1980 orde 4
vergadering: 17 juni 1980
 
2 11 juni 1980, wijzigingen voorgesteld door de regering, nr. 189     KST14497N189K2
Wijzigingen voorgesteld door de regering
 
2 28 mei 1980, gewijzigde motie, nr. 187     KST14497N187K2
Gewijzigde motie van het lid Wessel-Tuinstra C.S. ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 173
 
2 28 mei 1980, stemming(en), Blz. 4911 - 4966     280580 2 5
De stemmingen over de bij de behandeling van de ontwerp-Arbeidsomstandighedenwet - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 28 mei 1980 orde 5
vergadering: 28 mei 1980
 
2 28 mei 1980, stemming(en), Blz. 4911 - 4966     280580 2 3
De stemmingen in verband met het wetsontwerp Bepalingen in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenwet) - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 28 mei 1980 orde 3
vergadering: 28 mei 1980
 
2 23 mei 1980, brief, nr. 186     KST14497N186K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 22 mei 1980, subamendement, nr. 185     KST14497N185K2
Subamendement van de leden Wessel-Tuinstra en Nijpels
 
2 21 mei 1980, amendement, nr. 184     KST14497N184K2
Subsidiair amendement van de leden Weijers en B. Bakker
 
2 13 mei 1980, motie, nr. 183     KST14497N183K2
Motie van het lid Jansen
 
2 13 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 182     KST14497N182K2
Gewijzigd amendement van de leden Weijers en Nijpels, ter vervanging van die, gedrukt onder de nummers 15 en 96
 
2 13 mei 1980, subamendement, nr. 181     KST14497N181K2
Sub-amendement van het lid Wessel-Tuinstra
 
2 13 mei 1980, subamendement, nr. 180     KST14497N180K2
Sub-amendement van het lid Jansen
 
2 13 mei 1980, nader gewijzigd amendement, nr. 179     KST14497N179K2
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Wessel-Tuinstra en Nijpels, ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 136
 
2 13 mei 1980, nader gewijzigd amendement, nr. 178     KST14497N178K2
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Wessel-Tuinstra en Nijpels, ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 135
 
2 13 mei 1980, motie, nr. 177     KST14497N177K2
Motie van de leden Toussaint en Wessel-Tuinstra
 
2 13 mei 1980, motie, nr. 176     KST14497N176K2
Motie van het lid Moor C.S.
 
2 13 mei 1980, motie, nr. 175     KST14497N175K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S.
 
2 13 mei 1980, motie, nr. 174     KST14497N174K2
Motie van de leden Hartmeijer en Wessel-Tuinstra
 
2 13 mei 1980, motie, nr. 173     KST14497N173K2
Motie van het lid Wessel-Tuinstra
 
2 13 mei 1980, motie, nr. 172     KST14497N172K2
Motie van de leden B. Bakker en Weijers
 
2 13 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 171     KST14497N171K2
Gewijzigd amendement van het lid Moor C.S., ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 44
 
2 13 mei 1980, nader gewijzigd amendement, nr. 170     KST14497N170K2
Tweede nader gewijzigde amendementen van de leden Toussaint en Nijpels, ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 162
 
2 13 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 169     KST14497N169K2
Gewijzigde amendementen van de leden Weijers en B. Bakker, ter vervanging van die, gedrukt onder de nrs. 69 en 149
 
2 13 mei 1980, behandeling, Blz. 4643 - 4690     130580 2 7a
De behandeling van het wetsontwerp Bepalingen in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenwet) (14497) - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 13 mei 1980 orde 7a
vergadering: 13 mei 1980
 
2 13 mei 1980, behandeling, Blz. 4643 - 4690     130580 2 9
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Bepalingen in het belang van de veilig heid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenwet) - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 13 mei 1980 orde 9
vergadering: 13 mei 1980
 
2 12 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 168     KST14497N168K2
Gewijzigd amendement van het lid Jansen, ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 57
 
2 12 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 167     KST14497N167K2
Gewijzigd amendement van het lid Jansen, ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 60
 
2 12 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 166     KST14497N166K2
Gewijzigde amendementen van het lid Jansen, ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 63
 
2 12 mei 1980, nader gewijzigd amendement, nr. 165     KST14497N165K2
Nader gewijzigd amendement van de leden Jansen en Nijpels, ter vervanging van die, gedrukt onder de nrs. 62 en 160
 
2 12 mei 1980, nota van wijziging, nr. 164     KST14497N164K2
Vijfde nota van wijzigingen
 
2 9 mei 1980, nader gewijzigd amendement, nr. 163     KST14497N163K2
Nader gewijzigde amendementen van de leden B. Bakker en Toussaint, ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 146
 
2 7 mei 1980, nader gewijzigd amendement, nr. 162     KST14497N162K2
Nader gewijzigde amendementen van het lid Toussaint C.S. ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 116
 
2 6 mei 1980, nader gewijzigd amendement, nr. 161     KST14497N161K2
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Nijpels C.S., ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 134
 
2 6 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 160     KST14497N160K2
Gewijzigd amendement van het lid Nijpels C.S., ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 107
 
2 6 mei 1980, amendement, nr. 159     KST14497N159K2
Amendement van het lid Hartmeijer C.S.
 
2 6 mei 1980, subamendement, nr. 158     KST14497N158K2
Sub-amendement van het lid Hartmeijer C.S.
 
2 6 mei 1980, amendement, nr. 157     KST14497N157K2
Amendement van het lid Hartmeijer C.S.
 
2 6 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 156     KST14497N156K2
Gewijzigd amendement van het lid Moor C.S., ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 66
 
2 6 mei 1980, amendement, nr. 155     KST14497N155K2
Amendement van het lid Moor C.S.
 
2 6 mei 1980, gewijzigd amendement, nr. 154     KST14497N154K2
Gewijzigd amendement van het lid Hartmeijer C.S., ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 38
 
2 6 mei 1980, amendement, nr. 153     KST14497N153K2
Amendement van de leden Hartmeijer en Jansen
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past drie wetten aan.
 • Mijnwet 1903
  Wet van 27 april 1904, houdende nadere bepalingen betreffende de mijnontginning

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 03-03-1980 CDA S.C. (Steef) Weijers i
C.N. (Cor) van Dis 03-03-1980 SGP C.N. (Cor) van Dis i
E.K. (Elida) Tuinstra 03-03-1980 D66 E.K. (Elida) Tuinstra i
J.L.A. (Leo) Jansen 03-03-1980 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
H. (Henk) Hartmeijer 03-03-1980 PvdA H. (Henk) Hartmeijer i
W. (Wil) Albeda 03-03-1980 Minister W. (Wil) Albeda i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Steef) Weijers 03-03-1980 CDA S.C. (Steef) Weijers i
E.H.Th.M. (Ed) Nijpels 03-03-1980 VVD E.H.Th.M. (Ed) Nijpels i
J.L.A. (Leo) Jansen 03-03-1980 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
H. (Henk) Hartmeijer 03-03-1980 PvdA H. (Henk) Hartmeijer i
W. (Wil) Albeda 03-03-1980 Minister W. (Wil) Albeda i

Eerste termijn Eerste Kamer

A.H. (André) Kloos 04-11-1980 PvdA A.H. (André) Kloos i
J.H. (Jo) Franssen 04-11-1980 CDA J.H. (Jo) Franssen i
G. (Guus) Zoutendijk 04-11-1980 VVD G. (Guus) Zoutendijk i
K. (Koert) Meuleman 04-11-1980 SGP K. (Koert) Meuleman i
F.H.P. (Boy) Trip 04-11-1980 PPR F.H.P. (Boy) Trip i
W. (Wil) Albeda 04-11-1980 Minister W. (Wil) Albeda i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 04-11-1980 CDA J.H. (Jo) Franssen i
W. (Wil) Albeda 04-11-1980 Minister W. (Wil) Albeda i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.