15081 nl - nota
Hoofdlijnen van het financiŽle en sociaal-economische beleid voor midellange termijn (Bestek '81)

Deze nota werd op 30†juni†1978 ingediend.

 

Bestek '81 was de nota waarin het kabinet-Van Agt I†i in 1978 zijn bezuinigingsplannen formuleerde en de opvolger van de 1%-nota van het kabinet-Den Uyl. Bestek í81 stelde het structureel aanvaardbare financieringstekort van het Rijk op 2,5 tot 3% van het nationaal inkomen, terwijl de raming voor het werkelijke tekort voor 1979 ongeveer 6% bedroeg. Voor de periode 1978-1981 werd daarom geen begrotingsruimte berekend.

Bestek í81 bevatte een pakket van 10 miljard gulden aan ombuigingen, waarvan 3 miljard was bestemd om de collectievelastendruk te beheersen. 6,7 miljard gulden moest worden bezuinigd op de sociale zekerheid (ca. 5 miljard) en de overheidssalarissen. De resterende 3,3 miljard moest worden bezuinigd op de rijksbegroting.

 

Kerngegevens

Ingediend
30†juni†1978

Volledige titel
Hoofdlijnen van het financiŽle en sociaal-economische beleid voor midellange termijn (Bestek '81)

 

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 32 moties ingediend.

Documenten

(61 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 30†juli†1979, nota van verbetering, nr. 49     KST15081N49K2
Nota van verbeteringen
 
2 15†juli†1979, nota van verbetering, nr. 47     KST15081N47K2
Nota van verbetering
 
2 12†juli†1979, brief, nr. 48     KST15081N48K2
Brief van De Minister van FinanciŽn
 
2 21†juni†1979, behandeling, 15596, 15597, 15603, 15394, 15624, Blz. 5557 - 5674     210679 2 5
De voortzetting van de behandeling van: het wetsontwerp Wijziging van de Wet van 28 december 1978 (Stb. 680) houdende beperkingen van de stijging van 1 januari af van de uitkeringen in-gevolge een aan... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 21 juni 1979 orde 5
vergadering: 21†juni†1979
 
2 21†juni†1979, behandeling, 15596, 15597, 15603, 15394, 15624, 15300 XI, Blz. 5557 - 5674     210679 2 7
De voortzetting van de behandeling van: het wetsontwerp Wijziging van de Wet van 28 december 1978 (Stb. 680) houdende beperkingen van de stijging van 1 januari af van de uitkeringen in-gevolge een aan... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 21 juni 1979 orde 7
vergadering: 21†juni†1979
 
2 23†mei†1979, motie, nr. 46     KST15081N46K2
Motie van het lid Terlouw
 
2 23†mei†1979, stemming(en), Blz. 5099 - 5152     230579 2 11
De stemmingen over de motie-Den Uyl c.s. over het afzien van de voorgenomen kortingen op de sociale uitkeringen - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 23 mei 1979 orde 11
vergadering: 23†mei†1979
 
2 21†mei†1979, brief, nr. 45     KST15081N45K2
Brief van de minister-president, minister van algemene zaken
 
2 16†mei†1979, motie, nr. 44     KST15081N44K2
Motie van het lid Waltmans
 
2 16†mei†1979, motie, nr. 43     KST15081N43K2
Motie van de leden Den Uyl en Engwirda
 
2 16†mei†1979, behandeling, Blz. 4955 - 5008     160579 2 4
De voortzetting van de behandeling van de Voortgangsnota Bestek'81 - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 16 mei 1979 orde 4
vergadering: 16†mei†1979
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 42     KST15081N42K2
Motie van het lid Nypels
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 41     KST15081N41K2
Motie van de leden Nypels en Engwirda
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 40     KST15081N40K2
Motie van de leden Van der Doef en Waltmans
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 39     KST15081N39K2
Motie van het lid Van Dis
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 38     KST15081N38K2
Motie van het lid Van der Spek
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 37     KST15081N37K2
Motie van het lid Engwirda
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 36     KST15081N36K2
Motie van het lid Engwirda
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 35     KST15081N35K2
Motie van het lid Engwirda
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 34     KST15081N34K2
Motie van het lid Den Uyl
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 33     KST15081N33K2
Motie van het lid Den Uyl
 
2 10†mei†1979, motie, nr. 32     KST15081N32K2
Motie van het lid Den Uyl
 
2 25†april†1979, regeling van werkzaamheden, Blz. 4673 - 4720     250479 2 4
De voortzetting van de behandeling van de Voortgangsnota Bestek '81 - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 25 april 1979 orde 3/4
vergadering: 25†april†1979
 
2 25†april†1979, behandeling, Blz. 4673 - 4720     250479 2 2
De behandeling van de Voortgangsnota Bestek '81 - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 25 april 1979 orde 2
vergadering: 25†april†1979
 
2 20†april†1979, lijst van antwoorden, nr. 31     KST15081N31K2
Lijst van antwoorden
 
2 18†april†1979, lijst van vragen, nr. 30     KST15081N30K2
Lijst van vragen
 
2 28†maart†1979, brief, nr. 29     KST15081N29K2
Brief van De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
 
2 27†maart†1979, brief, nr. 28     KST15081N28K2
Brief van De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
 
2 23†november†1978, brief, nr. 27     KST15081N27K2
Brief van De Minister van FinanciŽn
 
2 18†oktober†1978, nota van verbetering, nr. 26     KST15081N26K2
Nota van verbeteringen
 
2 12†oktober†1978, motie, nr. 25     KST15081N25K2
Motie van de leden Beckers-de Bruijn en Jansen
 
2 12†oktober†1978, motie, nr. 24     KST15081N24K2
Motie van het lid Rietkerk C.S.
 
2 12†oktober†1978, gewijzigde motie, nr. 23     KST15081N23K2
Gewijzigde motie van de leden Terlouw en Nypels, ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 17
 
2 12†oktober†1978, motie, nr. 22     KST15081N22K2
Motie van het lid Dolman
 
2 12†oktober†1978, motie, nr. 21     KST15081N21K2
Motie van het lid Dolman
 
2 12†oktober†1978, motie, nr. 20     KST15081N20K2
Motie van het lid Den Uyl
 
2 12†oktober†1978, behandeling, 15300, Blz. 435 - 500     121078 2 2
De voortzetting van de behandeling van Bestek'81 - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 12 oktober 1978 orde 2
vergadering: 12†oktober†1978
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 19     KST15081N19K2
Motie van de leden Engwirda en Nypels
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 18     KST15081N18K2
Motie van het lid Engwirda C.S.
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 17     KST15081N17K2
Motie van de leden Terlouw en Nypels
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 16     KST15081N16K2
Motie van het lid Lubbers C.S.
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 15     KST15081N15K2
Motie van het lid Lubbers C.S.
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 14     KST15081N14K2
Motie van het lid Lubbers C.S.
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 13     KST15081N13K2
Motie van het lid Lubbers C.S.
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 12     KST15081N12K2
Motie van het lid Aantjes C.S.
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 11     KST15081N11K2
Motie van het lid Dolman C.S.
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 10     KST15081N10K2
Motie van de leden den uyl en Van der Doef
 
2 11†oktober†1978, motie, nr. 9     KST15081N9K2
Motie van het lid Den Uyl
 
2 11†oktober†1978, brief, nr. 8     KST15081N8K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken
 
2 11†oktober†1978, behandeling, 15300, Blz. 391 - 434     111078 2 2
De voortzetting van de behandeling van: Bestek'81 - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 11 oktober 1978 orde 2
vergadering: 11†oktober†1978
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 ŗ 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.