15344 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen)

Dit wetsvoorstel werd op 20 oktober 1978 ingediend door de minister van Sociale Zaken, Albeda i, de minister van Financiën, Andriessen i, de staatssecretaris van Sociale Zaken, De Graaf i, en de staatssecretaris van Financiën, Nooteboom i.

 

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
20 oktober 1978

Volledige titel
Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken, W. (Wil) Albeda i
De minister van Financiën, F.H.J.J. (Frans) Andriessen i
De staatssecretaris van Sociale Zaken, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Financiën, A. (Ad) Nooteboom i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vijf amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

Documenten

(28 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 27 maart 1979, stemming(en), Blz. 567 - 594     270379 1 2
De stemming over het wetsontwerp Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking rechtop meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16-en 17-jarige kind... - Handelingen Eerste Kamer 1978-1979 27 maart 1979 orde 2
vergadering: 27 maart 1979
 
1 20 maart 1979, behandeling, Blz. 547 - 566     200379 1 5
De behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16-en 17-jarige k... - Handelingen Eerste Kamer 1978-1979 20 maart 1979 orde 5
vergadering: 20 maart 1979
 
1 23 februari 1979, eindverslag, nr. 53c     KST15344N53cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken - Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen, alsmede beperking in het recht op kinderbijslag ten aanzien van eerstgeboren kinderen, welke jonger dan drie jaar zijn)
 
1 30 januari 1979, voorlopig verslag, nr. 53a     KST15344N53aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken - Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen, alsmede beperking in het recht op kinderbijslag ten aanzien van eerstgeboren kinderen, welke jonger dan drie jaar zijn)
 
1 9 januari 1979, nr. 53     KST15344N53K1
Gewijzigd ontwerp van wet - Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen, alsmede beperking in het recht op kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van eerstgeboren kinderen, welke jonger dan drie jaar zijn)
 
2 21 december 1978, motie, nr. 19     KST15344N19K2
Motie van het lid Van Kemenade C.S.
 
2 21 december 1978, behandeling, Blz. 2529 - 2630     211278 2 18
Voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 17-jarige kinderen) (15344) en van de daarbij voorgestelde moties - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 21 december 1978 orde 18
vergadering: 21 december 1978
 
2 21 december 1978, behandeling, Blz. 2529 - 2630     211278 2 9
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien v... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 21 december 1978 orde 9
vergadering: 21 december 1978
 
2 21 december 1978, behandeling, Blz. 2529 - 2630     211278 2 5
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien v... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 21 december 1978 orde 5
vergadering: 21 december 1978
 
2 20 december 1978, amendement, nr. 18     KST15344N18K2
Amendementen van de leden De Korte en Hermsen
 
2 19 december 1978, amendement, nr. 17     KST15344N17K2
Amendementen van het lid Nypels
 
2 18 december 1978, motie, nr. 16     KST15344N16K2
Motie van het lid Van Kemenade C.S.
 
2 18 december 1978, motie, nr. 15     KST15344N15K2
Motie van de leden Hermsen en De Korte
 
2 18 december 1978, amendement, nr. 14     KST15344N14K2
Amendementen van het lid Nypels
 
2 18 december 1978, amendement, nr. 13     KST15344N13K2
Amendementen van het lid Nypels
 
2 18 december 1978, amendement, nr. 12     KST15344N12K2
Amendementen van het lid Van Kemenade
 
2 18 december 1978, behandeling, Blz. 2351 - 2605     181278 2 2
De behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele belastingwetten (beperking recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16-en 17-jarige k... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 18 december 1978 orde 2
vergadering: 18 december 1978
 
2 15 december 1978, bijlage(n), nr. 11     KST15344N11K2
Bijlagen bij de nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 15 december 1978, nota, nr. 10     KST15344N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 13 december 1978, eindverslag, nr. 9     KST15344N9K2
Eindverslag
 
2 6 december 1978, bijlage(n), nr. 8     KST15344N8K2
Bijlagen bij de memorie van antwoord
 
2 6 december 1978, nota van wijziging, nr. 7     KST15344N7K2
Nota van wijzigingen
 
2 6 december 1978, memorie van antwoord, nr. 6     KST15344N6K2
Memorie van antwoord
 
2 1 december 1978, voorlopig verslag, nr. 5     KST15344N5K2
Voorlopig verslag
 
2 20 oktober 1978, bijlage(n), nr. 4     KST15344N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 20 oktober 1978, memorie van toelichting, nr. 3     KST15344N3K2
Memorie van toelichting
 
2 20 oktober 1978, koninklijke boodschap, nr. 2     KST15344N2K2
Ontwerp van wet
 
2 20 oktober 1978, koninklijke boodschap, nr. 1     KST15344N1K2
Koninklijke boodschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past twee wetten aan.
 • Wet op de loonbelasting 1964
  Wet van 16 december 1964, houdende vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940 door een nieuwe wettelijke regeling

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 18-12-1978 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
W. (Wil) Albeda 21-12-1978 Minister W. (Wil) Albeda i
L. (Louw) de Graaf 21-12-1978 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Ad) Nooteboom 21-12-1978 Staatssecretaris A. (Ad) Nooteboom i

Tweede termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 21-12-1978 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
J.A. (Jos) van Kemenade 21-12-1978 PvdA J.A. (Jos) van Kemenade i
R.W. (Rudolf) de Korte 21-12-1978 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
C.N. (Cor) van Dis 21-12-1978 SGP C.N. (Cor) van Dis i
R.E.F.M. (Ruud) Nijhof 21-12-1978 DS'70 R.E.F.M. (Ruud) Nijhof i
E. (Erwin) Nypels 21-12-1978 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.L.A. (Leo) Jansen 21-12-1978 PPR J.L.A. (Leo) Jansen i
W. (Wil) Albeda 21-12-1978 Minister W. (Wil) Albeda i
A. (Ad) Nooteboom 21-12-1978 Staatssecretaris A. (Ad) Nooteboom i
L. (Louw) de Graaf 21-12-1978 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

R.W. (Rudolf) de Korte 21-12-1978 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i

Eerste termijn Eerste Kamer

J.H. (Jan) Zoon 20-03-1979 PvdA J.H. (Jan) Zoon i
Th.A.M. (Dik) van Kleef 20-03-1979 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
J.E. (Joop) Vogt 20-03-1979 PSP J.E. (Joop) Vogt i
G.O.J. (Govert) van Tets 20-03-1979 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.