15683 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele andere wetten (samenvoeging van de bestaande kinderbijslagregelingen tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting)

Dit wetsvoorstel werd op 6 augustus 1979 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken, De Graaf i, en de staatssecretaris van Financiën, Nooteboom i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de bestaan-de kinderbijslagregelingen tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af samen te voegen en de kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting af te schaffen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
6 augustus 1979

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele andere wetten (samenvoeging van de bestaande kinderbijslagregelingen tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken, L. (Louw) de Graaf i
De staatssecretaris van Financiën, A. (Ad) Nooteboom i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

Documenten

(40 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 24 april 1980, brief, nr. 27     KST15683N27K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken
 
1 19 december 1979, behandeling, 15900, 15706, 15696, 15583, Blz. 159 - 190     191279 1 2
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Wet mini-mumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aa... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 19 december 1979 orde 2
vergadering: 19 december 1979
 
1 18 december 1979, behandeling, Blz. 115 - 158     181279 1 9
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele and... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 18 december 1979 orde 9
vergadering: 18 december 1979
 
1 18 december 1979, behandeling, Blz. 115 - 158     181279 1 7
De behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsme-de van enkele andere wetten (samenvo... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 18 december 1979 orde 7
vergadering: 18 december 1979
 
1 17 december 1979, nr. 31b     KST15683N31bK1
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
1 11 december 1979, eindverslag, nr. 31a     KST15683N31aK1
Eindverslag van de vaste commissies voor sociale zaken en voor financiën
 
1 10 december 1979, nr. 31     KST15683N31K1
Nader gewijzigd ontwerp van
 
2 4 december 1979, motie, nr. 26     KST15683N26K2
Motie van de leden Poppe en Langedijk-de Jong
 
2 4 december 1979, stemming(en), Blz. 1713 - 1848     041279 2 8
De stemmingen over: de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over de herstructurering van het kinderbijslagstelsel - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 04 december 1979 orde 8
vergadering: 4 december 1979
 
2 4 december 1979, behandeling, Blz. 1713 - 1848     041279 2 7
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkonv stenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele a... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 04 december 1979 orde 7
vergadering: 4 december 1979
 
2 29 november 1979, nota van wijziging, nr. 25     KST15683N25K2
Vierde nota van wijzigingen
 
2 29 november 1979, motie, nr. 24     KST15683N24K2
Motie van het lid Nypels
 
2 29 november 1979, motie, nr. 23     KST15683N23K2
Motie van de leden beckers-de bruyn en Poppe
 
2 29 november 1979, motie, nr. 22     KST15683N22K2
Motie van de leden De Korte en Hermsen
 
2 29 november 1979, motie, nr. 21     KST15683N21K2
Motie van de leden De Korte en Hermsen
 
2 29 november 1979, motie, nr. 20     KST15683N20K2
Motie van de leden Nijhof en De Korte
 
2 29 november 1979, motie, nr. 19     KST15683N19K2
Motie van de leden Van Dis en Hermsen
 
2 29 november 1979, behandeling, Blz. 1653 - 1712     291179 2 12
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkom stenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele an... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 29 november 1979 orde 12
vergadering: 29 november 1979
 
2 29 november 1979, behandeling, Blz. 1653 - 1712     291179 2 9
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de in-komstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele an... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 29 november 1979 orde 9
vergadering: 29 november 1979
 
2 29 november 1979, behandeling, Blz. 1653 - 1712     291179 2 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele and... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 29 november 1979 orde 6
vergadering: 29 november 1979
 
2 28 november 1979, motie, nr. 18     KST15683N18K2
Motie van de leden Beckers-de Bruijn en Poppe
 
2 28 november 1979, amendement, nr. 16     KST15683N16K2
Amendementen van de leden Poppe en Beckers-de Bruijn
 
2 28 november 1979, behandeling, Blz. 1585 - 1652     281179 2 2
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkorrv stenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele ... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 28 november 1979 orde 2
vergadering: 28 november 1979
 
2 27 november 1979, amendement, nr. 17     KST15683N17K2
Amendementen van het lid hermsen
 
2 27 november 1979, amendement, nr. 15     KST15683N15K2
Amendementen van de leden Poppe en Beckers-de Bruijn
 
2 27 november 1979, amendement, nr. 14     KST15683N14K2
Amendementen van de leden Poppe en Patijn
 
2 27 november 1979, behandeling, Blz. 1527 - 1709     271179 2 8
De behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsme-de van enkele andere wetten (samenvo... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 27 november 1979 orde 8
vergadering: 27 november 1979
 
2 26 november 1979, gewijzigd voorstel van wet, nr. 13     KST15683N13K2
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 26 november 1979, nota van wijziging, nr. 12     KST15683N12K2
Derde nota van wijziging
 
2 15 november 1979, nota van wijziging, nr. 11     KST15683N11K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 15 november 1979, nota, nr. 10     KST15683N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 13 november 1979, eindverslag, nr. 9     KST15683N9K2
Eindverslag
 
2 30 oktober 1979, nota van wijziging, nr. 8     KST15683N8K2
Nota van wijzigingen
 
2 30 oktober 1979, memorie van antwoord, nr. 7     KST15683N7K2
Memorie van antwoord
 
2 18 oktober 1979, voorlopig verslag, nr. 6     KST15683N6K2
Voorlopig verslag
 
2 6 augustus 1979, memorie van toelichting, nr. 5     KST15683N5K2
Vergelijkend overzicht
 
2 6 augustus 1979, bijlage(n), nr. 4     KST15683N4K2
Bijlagen van de memorie van toelichting
 
2 6 augustus 1979, memorie van toelichting, nr. 3     KST15683N3K2
Memorie van toelichting
 
2 6 augustus 1979, koninklijke boodschap, nr. 2     KST15683N2K2
Ontwerp van wet
 
2 6 augustus 1979, koninklijke boodschap, nr. 1     KST15683N1K2
Koninklijke boodschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past drie wetten aan.
 • Wet op de loonbelasting 1964
  Wet van 16 december 1964, houdende vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940 door een nieuwe wettelijke regeling

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 27-11-1979 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
C. (Stan) Poppe 27-11-1979 PvdA C. (Stan) Poppe i
B.J.M. (Ben) Hermsen 27-11-1979 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
C.N. (Cor) van Dis 27-11-1979 SGP C.N. (Cor) van Dis i
C. (Stan) Poppe 28-11-1979 PvdA C. (Stan) Poppe i
R.E.F.M. (Ruud) Nijhof 28-11-1979 DS'70 R.E.F.M. (Ruud) Nijhof i
R.E.F.M. (Ruud) Nijhof 28-11-1979 DS'70 R.E.F.M. (Ruud) Nijhof i
R.W. (Rudolf) de Korte 28-11-1979 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 28-11-1979 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
A.J. (Bart) Verbrugh 28-11-1979 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
E. (Erwin) Nypels 28-11-1979 D66 E. (Erwin) Nypels i
L. (Louw) de Graaf 29-11-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Ad) Nooteboom 29-11-1979 Staatssecretaris A. (Ad) Nooteboom i

Tweede termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 29-11-1979 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
C.N. (Cor) van Dis 29-11-1979 SGP C.N. (Cor) van Dis i
C. (Stan) Poppe 29-11-1979 PvdA C. (Stan) Poppe i
R.E.F.M. (Ruud) Nijhof 29-11-1979 DS'70 R.E.F.M. (Ruud) Nijhof i
R.W. (Rudolf) de Korte 29-11-1979 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 29-11-1979 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 29-11-1979 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
A.J. (Bart) Verbrugh 29-11-1979 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
E. (Erwin) Nypels 29-11-1979 D66 E. (Erwin) Nypels i
L. (Louw) de Graaf 29-11-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
A. (Ad) Nooteboom 29-11-1979 Staatssecretaris A. (Ad) Nooteboom i
L. (Louw) de Graaf 29-11-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

C. (Stan) Poppe 29-11-1979 PvdA C. (Stan) Poppe i
C.N. (Cor) van Dis 29-11-1979 SGP C.N. (Cor) van Dis i
C. (Stan) Poppe 29-11-1979 PvdA C. (Stan) Poppe i
C. (Stan) Poppe 04-12-1979 PvdA C. (Stan) Poppe i
B.J.M. (Ben) Hermsen 04-12-1979 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
R.E.F.M. (Ruud) Nijhof 04-12-1979 DS'70 R.E.F.M. (Ruud) Nijhof i
L. (Louw) de Graaf 04-12-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Vierde termijn Tweede Kamer

C.N. (Cor) van Dis 04-12-1979 SGP C.N. (Cor) van Dis i
C. (Stan) Poppe 04-12-1979 PvdA C. (Stan) Poppe i

Eerste termijn Eerste Kamer

H. (Huug) Versloot 18-12-1979 PvdA H. (Huug) Versloot i
J.H. (Jo) Franssen 18-12-1979 CDA J.H. (Jo) Franssen i
G.O.J. (Govert) van Tets 18-12-1979 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
Th.A.M. (Dik) van Kleef 18-12-1979 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
J.H. (Jan) Zoon 18-12-1979 PvdA J.H. (Jan) Zoon i
J.H. (Jan) Simons 18-12-1979 PvdA J.H. (Jan) Simons i
F.H. (Frits) Terwindt 18-12-1979 CDA F.H. (Frits) Terwindt i
J.H. (Jan) Christiaanse 18-12-1979 CDA J.H. (Jan) Christiaanse i
F.H.P. (Boy) Trip 18-12-1979 PPR F.H.P. (Boy) Trip i
Th.A.M. (Dik) van Kleef 18-12-1979 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
G.O.J. (Govert) van Tets 18-12-1979 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
K. (Koert) Meuleman 18-12-1979 SGP K. (Koert) Meuleman i
J.E. (Joop) Vogt 18-12-1979 PSP J.E. (Joop) Vogt i
J. (Jan) van der Jagt 18-12-1979 GPV J. (Jan) van der Jagt i
L. (Louw) de Graaf 18-12-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

A.H. (André) Kloos 19-12-1979 PvdA A.H. (André) Kloos i
J.H. (Jo) Franssen 19-12-1979 CDA J.H. (Jo) Franssen i
G.O.J. (Govert) van Tets 19-12-1979 VVD G.O.J. (Govert) van Tets i
W. (Wil) Albeda 19-12-1979 Minister W. (Wil) Albeda i
L. (Louw) de Graaf 19-12-1979 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.