15835 nl - nota
Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze nota werd op 5 oktober 1979 ingediend.

 

De nota werd aan de Tweede Kamer aangeboden door staatssecretaris A. Nooteboom. Deze nota is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat er op een meer geëvolueerde wijze een uitdrukking wordt gebracht aan het gelijkheidsbeginsel in de heffing van de loon- en inkomensbelasting.

Kerngegevens

Ingediend
5 oktober 1979

Volledige titel
Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Kamercommissies

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties ingediend.

Documenten

(29 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 20 mei 1983, verslag, nr. 28     KST15835N28K2
Verslag van een mondeling overleg - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de werkende vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleven en samenwonen
 
2 20 mei 1981, brief, nr. 27     KST15835N27K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken
 
2 24 april 1981, brief, nr. 26     KST15835N26K2
Brief van De Staatssecretaris van Financiën
 
2 23 maart 1981, brief, nr. 25     KST15835N25K2
Brief van De Staatssecretaris van Financiën
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 24     KST15835N24K2
Motie van het lid B. de Vries over het verzoek aan de regering om de vrije voet voor oudere alleenstaanden te verlagen en enig onderscheid aan te brengen in het tarief voor alleenstaanden en partners in een gezamenlijke huishouding. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 23     KST15835N23K2
Motie van het lid B. de Vries over het verzoek aan de regering om zodanige wijzigingen in het belastingstelsel voor te bereiden, dat de fiscale regimes voor twee-inkomenshuishoudens en alleenverdieners weer dichter bij elkaar worden gebracht. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 22     KST15835N22K2
Motie van de leden Hermans en Rempt-Halmmans de Jongh over dat dat bij loon-en inkomenstenbelasting de verzelfstandiging van het individu uitgangspunt dient te zijn. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 21     KST15835N21K2
Motie van de leden Kombrink en Epema-Brugman over het verzoek aan de regering om over de controle-en uitvoeringsproblemen met betrekking tot de niet-gehuwd samenlevenden nader aan de Kamer te rapporteren. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 20     KST15835N20K2
Motie van de leden Kombrink en Epema-Brugman over dat de belastingheffing dient te worden geïndividualiseerd op basis van het principe van gelijke behandeling met inachtneming van de draagkracht per leefeenheid. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 19     KST15835N19K2
Motie van de leden Epema-Brugman en Kombrink over de herstructurering van het kinderbijslagstelsel. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 18     KST15835N18K2
Motie van de leden Epema-Brugman en Krombrink over de zelfstandige heffing over andere inkomsten dan uit huidige of vroegere arbeid. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 17     KST15835N17K2
Motie van de leden Epema-Brugman en Kombrink over beleidsvoornemen op fiscaal gebied. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 16     KST15835N16K2
Motie van het lid Engwirda over de terminologie rondom de inkomstenbelasting -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 15     KST15835N15K2
Motie van het lid Engwirda over de aftrekbaarheid van kosten voor huishoudelijke hulp en kinderdagverblijven voor de inkomstenbelasting. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 14     KST15835N14K2
Motie van het lid Engwirda over dat er grote terughoudendheid is geboden bij een gelijke fiscale behandeling van gehuwden en samenwonenden. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 13     KST15835N13K2
Motie van het lid Engwirda over het verzoek aan de regering de fiscale positie van de gehuwde vrouw geheel te verzelfstandigen. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 12     KST15835N12K2
Motie van het lid Engwirda over dat aan jongere en oudere ongehuwden gelijke belastingvrije sommen in de loon- en inkomstenbelasting moeten worden toegekend. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 11     KST15835N11K2
Motie van het lid Jansen over het voeren van een leeftijdscriterium bij het toekennen van een toeslag op de algemene belastingvrije som. -
 
2 16 maart 1981, motie, nr. 10     KST15835N10K2
Motie van het lid Jansen over het uitdrukken van draagkrachtverschillen in een wettelijke regeling. -
 
2 16 maart 1981, behandeling, Blz. 1 - 60     160381 2 3
De behandeling van de nota Op weg naar gelijke fiscale behandeling van de (werkende) gehuw de vrouw en haar man, en van deelgenoten van samenleven en samenwonen - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1980-1981 16 maart 1981 orde 3
vergadering: 16 maart 1981
 
2 3 maart 1981, nr. 9     KST15835N9K2
Gewijzigde agenda voor een uitgebreide commissievergadering
 
2 23 februari 1981, lijst van antwoorden, nr. 7     KST15835N7K2
Lijst van antwoorden op aanvullende vragen
 
2 20 februari 1981, brief, nr. 8     KST15835N8K2
Brief van De Staatssecretaris van Financiën
 
2 18 februari 1981, nr. 6     KST15835N6K2
Lijst van aanvullende vragen
 
2 2 oktober 1980, nr. 5     KST15835N5K2
Agenda voor een uitgebreide commissievergadering
 
2 8 juli 1980, lijst van antwoorden, nr. 4     KST15835N4K2
Lijst van antwoorden
 
2 25 februari 1980, lijst van vragen, nr. 3     KST15835N3K2
Lijst van vragen
 
2 5 oktober 1979, brief, nr. 1     KST15835N1K2
Brief van De Staatssecretaris van Financiën
 
2 1 januari 1979, nota, nr. 2     KST15835N2K2
Nota
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.