16534 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Dit wetsvoorstel werd op 17 december 1980 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen af te schaffen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
17 december 1980

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken, L. (Louw) de Graaf i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

Documenten

(17 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 24 maart 1981, eindverslag, nr. 117     KST16534N117K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
1 24 maart 1981, behandeling, Blz. 591 - 626     240381 1 11
Behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (Verhoging kinderbijslagbedragen voor eerste en twee-de kinderen per 1 januari 1981) (16526); Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet So ciale Werkvoorziening) (16527); Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing rechtop kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) (16534); Nadere wijziging van de Werkloos heidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening (Wijziging van het aantal dagen werken, vereist voor het recht op uitkering) (16542) - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 24 maart 1981 orde 11
vergadering: 24 maart 1981
 
1 11 maart 1981, nr. 106     KST16534N106K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 5 maart 1981, stemming(en), 16527, 16542, Blz. 3717 - 3796     050381 2 15
De stemmingen in verband met de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 05 maart 1981 orde 15
vergadering: 5 maart 1981
 
2 4 maart 1981, behandeling, 16527, 16542, Blz. 3637 - 3716     040381 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 04 maart 1981 orde 4
vergadering: 4 maart 1981
 
2 4 maart 1981, behandeling, 16527, 16542, Blz. 3637 - 3716     040381 2 2
De behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichti ge kinderen) - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 04 maart 1981 orde 2
vergadering: 4 maart 1981
 
2 25 februari 1981, nota, nr. 8     KST16534N8K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 19 februari 1981, amendement, nr. 7     KST16534N7K2
Amendement van de leden Hermsen en Van Dis
 
2 18 februari 1981, eindverslag, nr. 6     KST16534N6K2
Eindverslag
 
2 11 februari 1981, memorie van antwoord, nr. 5     KST16534N5K2
Memorie van antwoord
 
2 29 januari 1981, voorlopig verslag, nr. 4     KST16534N4K2
Voorlopig verslag
 
2 17 december 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16534N3K2
Memorie van toelichting
 
2 17 december 1980, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16534N2K2
Ontwerp van wet
 
2 17 december 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16534N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 15 december 1980, nader rapport, nr. C     KST16534NCK2
Nader rapport
 
2 5 december 1980, advies Raad van State, nr. B     KST16534NBK2
Advies van de raad van state
 
2 1 januari 1980, memorie van toelichting, nr. A     KST16534NAK2
Memorie van toelichting, zoals naar raad van state gezonden
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 04-03-1981 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
R.W. (Rudolf) de Korte 04-03-1981 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
J.D. (Jan) de Voogd 04-03-1981 VVD J.D. (Jan) de Voogd i
H. (Henk) Knol 04-03-1981 PvdA H. (Henk) Knol i
W. (Wim) Meijer 04-03-1981 PvdA W. (Wim) Meijer i
C.N. (Cor) van Dis 04-03-1981 SGP C.N. (Cor) van Dis i
M. (Marcus) Bakker 04-03-1981 CPN M. (Marcus) Bakker i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 04-03-1981 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
A.J. (Bart) Verbrugh 04-03-1981 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
A.G. (Fred) van der Spek 04-03-1981 PSP A.G. (Fred) van der Spek i
L. (Louw) de Graaf 04-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

W. (Wim) Meijer 04-03-1981 PvdA W. (Wim) Meijer i
L. (Louw) de Graaf 04-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 04-03-1981 Staatssecretaris J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i

Derde termijn Tweede Kamer

B.J.M. (Ben) Hermsen 04-03-1981 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
R.W. (Rudolf) de Korte 04-03-1981 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
H. (Henk) Knol 04-03-1981 PvdA H. (Henk) Knol i
W. (Wim) Meijer 04-03-1981 PvdA W. (Wim) Meijer i
C.N. (Cor) van Dis 04-03-1981 SGP C.N. (Cor) van Dis i
S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck 04-03-1981 D66 S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck i
A.J. (Bart) Verbrugh 04-03-1981 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
L. (Louw) de Graaf 04-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 04-03-1981 Staatssecretaris J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
L. (Louw) de Graaf 04-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H. (Huug) Versloot 24-03-1981 PvdA H. (Huug) Versloot i
J.H. (Jo) Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk 24-03-1981 VVD L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk i
F.H.P. (Boy) Trip 24-03-1981 PPR F.H.P. (Boy) Trip i
L. (Louw) de Graaf 24-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo) Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Louw) de Graaf 24-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.