18192 nl - notitie
Echte-minimabeleid

Deze notitie werd op 12december1983 ingediend.

 

De notitie biedt een inzicht in de problematiek van de echte minima. De notitie valt in twee delen uiteen. Het eerste deel gaat in op de koopkrachtontwikkeling van de echte minima en de wijze waarop aan hen een bijzondere koopkrachtbescherming kan worden geboden. Het tweede deel behandelt de institutionele en uitvoeringstechnische vormgeving van het echteminimabeleid.

 

Kerngegevens

Ingediend
12december1983

Volledige titel
Echte-minimabeleid

Kamercommissies

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

Documenten

(19 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 8juli1985, brief, nr. 16     KST18192N16K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 24januari1985, verslag, nr. 15     KST18192N15K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 17september1984, brief, nr. 14     KST18192N14K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 26juni1984, stemming(en), 18189, Blz. 5417 - 5632     260684 2 13
De stemmingen over negen moties, ingediend in de UCV's van 4 en 20 juni 1984 over de lnkomensnotitie - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 26 juni 1984 orde 13
vergadering: 26juni1984
 
2 16mei1984, brief, nr. 13     KST18192N13K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 3april1984, stemming(en), Blz. 4141 - 4190     030484 2 3
De stemmingen over acht moties, ingediend in de UCV van 5 maart jl. over het echteminimabeleid, te weten de motie-Beckers-de Bruijn over de koopkracht van de minima - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 03 april 1984 orde 3
vergadering: 3april1984
 
2 5maart1984, motie, nr. 12     KST18192N12K2
Motie van het lid Brouwer C.S.
 
2 5maart1984, motie, nr. 11     KST18192N11K2
Motie van het lid Kraaijeveld-Wouters C.S.
 
2 5maart1984, motie, nr. 10     KST18192N10K2
Motie van het lid Buurmeijer
 
2 5maart1984, motie, nr. 9     KST18192N9K2
Motie van de leden Buurmeijer en Groenman
 
2 5maart1984, motie, nr. 8     KST18192N8K2
Motie van het lid De Korte
 
2 5maart1984, motie, nr. 7     KST18192N7K2
Motie van het lid Willems
 
2 5maart1984, motie, nr. 6     KST18192N6K2
Motie van het lid Buurmeijer C.S.
 
2 5maart1984, motie, nr. 5     KST18192N5K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn
 
2 5maart1984, behandeling, Blz. 1 - 46     050384 2 2
De behandeling van de notitie over het echteminimabeleid - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1983-1984 05 maart 1984 orde 2
vergadering: 5maart1984
 
2 8februari1984, brief, nr. 4     KST18192N4K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 27januari1984, brief, nr. 3     KST18192N3K2
Brief van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 12december1983, brief, nr. 1     KST18192N1K2
Brief van de minister en van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 12december1983, inhoudsopgave; notitie, nr. 2     KST18192N2K2
Notitie
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.