18100 XV nl - wetsvoorstel
Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1984

Dit wetsvoorstel werd op 20 september 1983 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Koning i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven van het Rijk door de wet moet worden vastgesteld.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
20 september 1983

Volledige titel
Rijksbegroting voor het jaar 1984. Begroting van uitgaven (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. (Jan) de Koning i

Kamercommissies

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en drie amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 20 moties ingediend.

Documenten

(112 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 14 september 1984, brief, nr. 54     KST18100 XVN54K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 6 september 1984, brief, nr. 90     KST18100 XVN90K2
Brief van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 5 september 1984, regeling van werkzaamheden, Blz. 5817 - 5850     050984 2 2
Regeling van werkzaamheden (woensdag 5 september 1984) - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 05 september 1984 orde 2
vergadering: 5 september 1984
 
2 28 augustus 1984, brief, nr. 89     KST18100 XVN89K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 28 augustus 1984, verslag, nr. 87     KST18100 XVN87K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 28 augustus 1984, verslag, nr. 52     KST18100 XVN52K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 15 augustus 1984, brief, nr. 85     KST18100 XVN85K2
Brief van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 27 juli 1984, brief, nr. 84     KST18100 XVN84K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 5 juli 1984, brief, nr. 83     KST18100 XVN83K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 28 juni 1984, verslag, nr. 82     KST18100 XVN82K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 27 juni 1984, motie, nr. 80     KST18100 XVN80K2
Motie van het lid Van Nieuwenhoven C.S. - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 27 juni 1984, behandeling, Blz. 5481 - 5632     270684 2 5
De behandeling van het verslag van een mondeling overleg over stimulering van het emancipatie-onderzoek - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 27 juni 1984 orde 5
vergadering: 27 juni 1984
 
2 26 juni 1984, brief, nr. 88     KST18100 XVN88K2
Brief van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 20 juni 1984, lijst van vragen en antwoorden, nr. 81     KST18100 XVN81K2
Lijst van vragen en antwoorden - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 20 juni 1984, verslag, nr. 79     KST18100 XVN79K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 20 juni 1984, brief, nr. 78     KST18100 XVN78K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 20 juni 1984, regeling van werkzaamheden, Blz. 5295 - 5364     200684 2 2
Regeling van werkzaamheden (woensdag 20 juni 1984) - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 20 juni 1984 orde 2
vergadering: 20 juni 1984
 
2 19 juni 1984, brief, nr. 77     KST18100 XVN77K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 14 juni 1984, verslag, nr. 76     KST18100 XVN76K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 12 juni 1984, verslag, nr. 75     KST18100 XVN75K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 7 juni 1984, verslag, nr. 74     KST18100 XVN74K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 7 juni 1984, verslag, nr. 73     KST18100 XVN73K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 5 juni 1984, verslag, nr. 72     KST18100 XVN72K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 24 mei 1984, verslag, nr. 123     KST18100 XVN123K2
Verslag van een schriftelijk overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 23 mei 1984, gewijzigde motie, nr. 71     KST18100 XVN71K2
Gewijzigde motie van het lid Groenman C.S., ter vervanging van die gedrukt onder nr. 65 - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
1 22 mei 1984, eindverslag, nr. 144 b     KST18100 XVN144 bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984. Beleidsdebat over onderwerpen rakende het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 22 mei 1984, eindverslag, nr. 144b     KST18100 XVN144bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984. Beleidsdebat over onderwerpen rakende het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 22 mei 1984, stemming(en), Blz. 4785 - 4945     220584 2 15
De stemming over een motie, ingediend op 11 april 1984 bij het debat over het verslag van een mondeling overleg over de herziene concept-Rijksgroepsregeling werkloze werknemers, te weten de motie-Groe... - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 22 mei 1984 orde 15
vergadering: 22 mei 1984
 
1 18 mei 1984, memorie van antwoord, nr. 144a     KST18100 XVN144aK1
Memorie van antwoord - Rijksbegroting voor het jaar 1984. Beleidsdebat over onderwerpen rakende het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 10 mei 1984, brief, nr. 70     KST18100 XVN70K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 10 mei 1984, verslag, nr. 69     KST18100 XVN69K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 26 april 1984, brief, nr. 68     KST18100 XVN68K2
Brief van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
1 17 april 1984, behandeling, 18100 J, 18100 IXA, 18100 IXB, 18100 H, Blz. 759 - 820     170484 1 3
De behandeling van hoofdstuk XV (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van de rijksbegroting voor 1984 - Handelingen Eerste Kamer 1983-1984 17 april 1984 orde 3
vergadering: 17 april 1984
 
2 12 april 1984, verslag, nr. 67     KST18100 XVN67K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 12 april 1984, stemming(en), Blz. 4405 - 4462     120484 2 16
De stemmingen over vijf moties, ingediend op 11 april 1984 bij het debat over de RWW, te weten de motie-Dales over de onderwijs-, de studiekostenfinancierings-en de sociale zekerheidsaspecten - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 12 april 1984 orde 16
vergadering: 12 april 1984
 
2 11 april 1984, motie, nr. 66     KST18100 XVN66K2
Motie van het lid Dales - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 11 april 1984, motie, nr. 65     KST18100 XVN65K2
Motie van het lid Groenman C.S. - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 11 april 1984, motie, nr. 64     KST18100 XVN64K2
Motie van de leden Willems en Brouwer - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 11 april 1984, motie, nr. 63     KST18100 XVN63K2
Motie van de leden Willems en Brouwer - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 11 april 1984, motie, nr. 62     KST18100 XVN62K2
Motie van het lid Dales - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 11 april 1984, behandeling, Blz. 4351 - 4460     110484 2 9
De behandeling van het verslag van een mondeling overleg over de herziene concept-Rijksgroepsregeling werkloze werknemers - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 11 april 1984 orde 9
vergadering: 11 april 1984
 
2 10 april 1984, brief, nr. 61     KST18100 XVN61K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 10 april 1984, verslag, nr. 60     KST18100 XVN60K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
1 3 april 1984, nr. 155     KST18100 XVN155K1
Voorstel van De Voorzitter op grond van het bepaalde in artikel 62, eerste lid, van het reglement van orde der kamer - Hoofdstuk XV (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 1984 Begroting van uitgaven; Aanwijzing en raming van de middelen
 
2 3 april 1984, brief, nr. 59     KST18100 XVN59K2
Brief van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 2 april 1984, brief, nr. 58     KST18100 XVN58K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 2 april 1984, brief, nr. 57     KST18100 XVN57K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
2 26 maart 1984, brief, nr. 56     KST18100 XVN56K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 
1 23 maart 1984, voorlopig verslag, nr. 144     KST18100 XVN144K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Rijksbegroting voor het jaar 1984. Beleidsdebat over onderwerpen rakende het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 20 maart 1984, verslag, nr. 55     KST18100 XVN55K2
Verslag van een mondeling overleg - Rijksbegroting voor het jaar 1984 (Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 28-09-1983 PvdA E. (Elske) ter Veld i
A.W. (Walter) Paulis 28-09-1983 CDA A.W. (Walter) Paulis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 28-09-1983 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
L. (Louw) de Graaf 28-09-1983 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

A.W. (Walter) Paulis 28-09-1983 CDA A.W. (Walter) Paulis i
L. (Louw) de Graaf 28-09-1983 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Tweede Kamer

L.S. (Louise) Groenman 25-01-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
G.B. (Ad) Nijhuis 25-01-1984 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
R.L.O. (Robin) Linschoten 25-01-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
W.J. (Wilbert) Willems 25-01-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
B.J. (Bas) van der Vlies 25-01-1984 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
I. (Ina) Brouwer 25-01-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
P.A. (Peter) Lankhorst 25-01-1984 PPR P.A. (Peter) Lankhorst i
M. (Meindert) Leerling 25-01-1984 RPF M. (Meindert) Leerling i
G.J. (Gert) Schutte 25-01-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
J. (Jan) de Koning 25-01-1984 Minister J. (Jan) de Koning i

Vierde termijn Tweede Kamer

B. (Bonno) Spieker 26-01-1984 PvdA B. (Bonno) Spieker i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 26-01-1984 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i

Vijfde termijn Tweede Kamer

B.J. (Bas) van der Vlies 26-01-1984 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
C. (Stan) Poppe 26-01-1984 PvdA C. (Stan) Poppe i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 26-01-1984 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 26-01-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Zesde termijn Tweede Kamer

C. (Stan) Poppe 26-01-1984 PvdA C. (Stan) Poppe i
C. (Stan) Poppe 26-01-1984 PvdA C. (Stan) Poppe i
B. (Bonno) Spieker 26-01-1984 PvdA B. (Bonno) Spieker i
S.C. (Steef) Weijers 26-01-1984 CDA S.C. (Steef) Weijers i
L.S. (Louise) Groenman 26-01-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
R.L.O. (Robin) Linschoten 26-01-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
W.J. (Wilbert) Willems 26-01-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
I. (Ina) Brouwer 26-01-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
M. (Meindert) Leerling 26-01-1984 RPF M. (Meindert) Leerling i
G.J. (Gert) Schutte 26-01-1984 GPV G.J. (Gert) Schutte i
J. (Jan) de Koning 26-01-1984 Minister J. (Jan) de Koning i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 26-01-1984 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i
L. (Louw) de Graaf 26-01-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Zevende termijn Tweede Kamer

C.I. (Ien) Dales 11-04-1984 PvdA C.I. (Ien) Dales i
R.L.O. (Robin) Linschoten 11-04-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
W.J. (Wilbert) Willems 11-04-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
L.S. (Louise) Groenman 11-04-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 11-04-1984 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 11-04-1984 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
I. (Ina) Brouwer 11-04-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
L. (Louw) de Graaf 11-04-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Achtste termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 11-04-1984 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
W.J. (Wilbert) Willems 11-04-1984 PSP W.J. (Wilbert) Willems i
L.S. (Louise) Groenman 11-04-1984 D66 L.S. (Louise) Groenman i
M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn 11-04-1984 PPR M.B.C. (Ria) Beckers-de Bruijn i
J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters 11-04-1984 CDA J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters i
I. (Ina) Brouwer 11-04-1984 CPN I. (Ina) Brouwer i
L. (Louw) de Graaf 11-04-1984 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Negende termijn Tweede Kamer

J. (Jeltje) van Nieuwenhoven 27-06-1984 PvdA J. (Jeltje) van Nieuwenhoven i
A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello 27-06-1984 Staatssecretaris A. (Annelien) Kappeyne van de Coppello i


(De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.