13231 nl - wetsvoorstel
Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dit wetsvoorstel werd op 27 december 1974 ingediend door de minister van Sociale Zaken, Boersma i, en de staatssecretaris van Sociale Zaken, Mertens i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
27 december 1974

Volledige titel
Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken, J. (Jaap) Boersma i
De staatssecretaris van Sociale Zaken, P.J.J. (Jan) Mertens i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering, 24 amendementen en drie subamendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

Documenten

(60 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 19 juni 1978, verslag, nr. 52     KST13231N52K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 28 april 1977, brief, nr. 51     KST13231N51K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken
 
2 21 januari 1977, verslag, nr. 50     KST13231N50K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 28 mei 1976, brief, nr. 49     KST13231N49K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken
 
1 9 december 1975, behandeling, Blz. 287 - 324     091275 1 8
Behandeling van het wetsontwerp Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering (13231) - Handelingen Eerste Kamer 1975-1976 09 december 1975 orde 8
vergadering: 9 december 1975
 
1 19 november 1975, eindverslag, nr. 6b     KST13231N6bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken, memorie van antwoord
 
1 28 oktober 1975, voorlopig verslag, nr. 6a     KST13231N6aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
2 17 september 1975, amendement, nr. 48     KST13231N48K2
Amendement van het lid Meis
 
2 17 september 1975, gewijzigd amendement, nr. 47     KST13231N47K2
Gewijzigd amendement van het lid Van Leeuwen C.S. ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 22
 
2 17 september 1975, gewijzigd amendement, nr. 46     KST13231N46K2
Gewijzigde amendementen van het lid Barendregt ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 29
 
2 17 september 1975, brief, nr. 45     KST13231N45K2
Brief van de Minister van Sociale Zaken
 
2 11 september 1975, subamendement, nr. 44     KST13231N44K2
Subamendement van het lid Rietkerk op het amendement-barendregt (nr. 28)
 
2 11 september 1975, gewijzigd amendement, nr. 43     KST13231N43K2
Gewijzigd amendement van het lid Rietkerk ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 40
 
2 11 september 1975, motie, nr. 42     KST13231N42K2
Motie van het lid Nypels
 
2 11 september 1975, motie, nr. 41     KST13231N41K2
Motie van het lid Nypels
 
2 11 september 1975, amendement, nr. 40     KST13231N40K2
Amendement van het lid Rietkerk
 
2 11 september 1975, subamendement, nr. 39     KST13231N39K2
Subamendement van het lid Rietkerk op het amendement-barendregt (nr. 19)
 
2 11 september 1975, behandeling, Blz. 5921 - 5993     110975 2 7
De voortzetting van de behandeling van de ontwerp Algemene arbeidsongeschiktheidswet - Handelingen Tweede Kamer 1974-1975 11 september 1975 orde 7
vergadering: 11 september 1975
 
2 11 september 1975, behandeling, Blz. 5921 - 5993     110975 2 5
De voortzetting van de behandeling van de ontwerp-Algeme-Tweede Kamer 11 september 1975 - Handelingen Tweede Kamer 1974-1975 11 september 1975 orde 5
vergadering: 11 september 1975
 
2 10 september 1975, amendement, nr. 37     KST13231N37K2
Amendement van de leden Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers
 
2 10 september 1975, amendement, nr. 36     KST13231N36K2
Amendementen van de leden Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers
 
2 10 september 1975, behandeling, Blz. 5863 - 5994     100975 2 7
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpwet Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering - Handelingen Tweede Kamer 1974-1975 10 september 1975 orde 7
vergadering: 10 september 1975
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 35     KST13231N35K2
Amendementen van het lid Barendregt
 
2 9 september 1975, motie, nr. 34     KST13231N34K2
Motie van het lid Staneke C.S.
 
2 9 september 1975, motie, nr. 33     KST13231N33K2
Motie van het lid van Leeuwen C.S.
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 32     KST13231N32K2
Amendementen van het lid Meis C.S.
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 31     KST13231N31K2
Amendementen van het lid Barendregt
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 30     KST13231N30K2
Amendement van het lid Barendregt
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 29     KST13231N29K2
Amendementen van het lid Barendregt
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 28     KST13231N28K2
Amendement van het lid Barendregt
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 27     KST13231N27K2
Amendement van de leden Rietkerk en Van Aardenne
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 26     KST13231N26K2
Amendement van de leden Rietkerk en Van Aardenne
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 25     KST13231N25K2
Amendement van de leden Rietkerk en Van Aardenne
 
2 9 september 1975, amendement, nr. 24     KST13231N24K2
Amendement van de leden Rietkerk en Van Aardenne
 
2 9 september 1975, behandeling, Blz. 5819 - 5862     090975 2 2
De behandeling van de ontwerp-Algemene arbeidsongeschiktheidswet - Handelingen Tweede Kamer 1974-1975 09 september 1975 orde 2
vergadering: 9 september 1975
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 23     KST13231N23K2
Amendement van het lid Van Leeuwen C.S.
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 22     KST13231N22K2
Amendement van het lid Van Leeuwen C.S.
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 21     KST13231N21K2
Amendement van het lid Van Leeuwen C.S.
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 20     KST13231N20K2
Amendement van het lid Van Leeuwen C.S.
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 19     KST13231N19K2
Amendement van het lid Van Leeuwen C.S.
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 18     KST13231N18K2
Amendement van het lid Van Leeuwen C.S.
 
2 8 september 1975, brief, nr. 17     KST13231N17K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 16     KST13231N16K2
Amendementen van het lid Staneke
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 15     KST13231N15K2
Amendementen van het lid Staneke
 
2 8 september 1975, amendement, nr. 14     KST13231N14K2
Amendement van het lid Rietkerk
 
2 5 september 1975, nota van wijziging, nr. 12     KST13231N12K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 5 september 1975, nota, nr. 11     KST13231N11K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 4 september 1975, amendement, nr. 10     KST13231N10K2
Amendement van de heer Nypels
 
2 3 september 1975, eindverslag, nr. 9     KST13231N9K2
Eindverslag
 
2 10 september 1975, subamendement, nr. 38     KST13231N38K2
Subamendement van het lid Rietkerk op het amendement-barendregt (nr.28)
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 09-09-1975 ARP J. (Hannie) van Leeuwen i
J. (Jaap) Boersma 10-09-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i
P.J.J. (Jan) Mertens 10-09-1975 Staatssecretaris P.J.J. (Jan) Mertens i

Tweede termijn Tweede Kamer

N.G. (Nel) Barendregt 11-09-1975 PvdA N.G. (Nel) Barendregt i
J. (Hannie) van Leeuwen 11-09-1975 ARP J. (Hannie) van Leeuwen i
J.G. (Koos) Rietkerk 11-09-1975 VVD J.G. (Koos) Rietkerk i
J. (Jaap) Boersma 11-09-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i

Derde termijn Tweede Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 11-09-1975 ARP J. (Hannie) van Leeuwen i
H. (Henk) Staneke 11-09-1975 DS'70 H. (Henk) Staneke i
F. (Fré) Meis 11-09-1975 CPN F. (Fré) Meis i
N.G. (Nel) Barendregt 11-09-1975 PvdA N.G. (Nel) Barendregt i
E. (Erwin) Nypels 11-09-1975 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.G. (Koos) Rietkerk 11-09-1975 VVD J.G. (Koos) Rietkerk i
A.J. (Bart) Verbrugh 11-09-1975 GPV A.J. (Bart) Verbrugh i
V.A. (Victor) Honig van den Bossche 11-09-1975 Boerenpartij V.A. (Victor) Honig van den Bossche i
C.N. (Cor) van Dis 11-09-1975 SGP C.N. (Cor) van Dis i
B. (Bram) van der Lek 11-09-1975 PSP B. (Bram) van der Lek i
J. (Hannie) van Leeuwen 11-09-1975 ARP J. (Hannie) van Leeuwen i
N.G. (Nel) Barendregt 11-09-1975 PvdA N.G. (Nel) Barendregt i
H.J.G. (Henk) Waltmans 11-09-1975 PPR H.J.G. (Henk) Waltmans i
J. (Jaap) Boersma 11-09-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i
P.J.J. (Jan) Mertens 11-09-1975 Staatssecretaris P.J.J. (Jan) Mertens i
J. (Jaap) Boersma 11-09-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i

Vierde termijn Tweede Kamer

J.G. (Koos) Rietkerk 11-09-1975 VVD J.G. (Koos) Rietkerk i
J. (Hannie) van Leeuwen 11-09-1975 ARP J. (Hannie) van Leeuwen i
N.G. (Nel) Barendregt 11-09-1975 PvdA N.G. (Nel) Barendregt i
J.G. (Koos) Rietkerk 11-09-1975 VVD J.G. (Koos) Rietkerk i
P.J.J. (Jan) Mertens 11-09-1975 Staatssecretaris P.J.J. (Jan) Mertens i

Vijfde termijn Tweede Kamer

E. (Erwin) Nypels 11-09-1975 D66 E. (Erwin) Nypels i
J.G. (Koos) Rietkerk 11-09-1975 VVD J.G. (Koos) Rietkerk i
J. (Jaap) Boersma 11-09-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i

Zesde termijn Tweede Kamer

J.G. (Koos) Rietkerk 11-09-1975 VVD J.G. (Koos) Rietkerk i
N.G. (Nel) Barendregt 11-09-1975 PvdA N.G. (Nel) Barendregt i
J. (Hannie) van Leeuwen 11-09-1975 ARP J. (Hannie) van Leeuwen i
E. (Erwin) Nypels 11-09-1975 D66 E. (Erwin) Nypels i
J. (Jaap) Boersma 11-09-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i

Zevende termijn Tweede Kamer

E. (Ed) van Thijn 11-09-1975 PvdA E. (Ed) van Thijn i
J.G. (Koos) Rietkerk 11-09-1975 VVD J.G. (Koos) Rietkerk i
J. (Jaap) Boersma 11-09-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i

Achtste termijn Tweede Kamer

J. (Hannie) van Leeuwen 11-09-1975 ARP J. (Hannie) van Leeuwen i
M. (Marcus) Bakker 11-09-1975 CPN M. (Marcus) Bakker i
E. (Ed) van Thijn 11-09-1975 PvdA E. (Ed) van Thijn i
J. (Jaap) Boersma 11-09-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i

Negende termijn Tweede Kamer

F.H.J.J. (Frans) Andriessen 11-09-1975 KVP F.H.J.J. (Frans) Andriessen i
N.G. (Nel) Barendregt 11-09-1975 PvdA N.G. (Nel) Barendregt i

Eerste termijn Eerste Kamer

J. (Jan) Heij 09-12-1975 CHU J. (Jan) Heij i
H.J. (Hendrik) Louwes 09-12-1975 VVD H.J. (Hendrik) Louwes i
Th.A.M. (Dik) van Kleef 09-12-1975 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
A.H. (André) Kloos 09-12-1975 PvdA A.H. (André) Kloos i
W. (Wessel) Hartog 09-12-1975 CPN W. (Wessel) Hartog i
K. (Koert) Meuleman 09-12-1975 SGP K. (Koert) Meuleman i
J. (Jaap) Boersma 09-12-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i
P.J.J. (Jan) Mertens 09-12-1975 Staatssecretaris P.J.J. (Jan) Mertens i

Tweede termijn Eerste Kamer

H.J. (Hendrik) Louwes 09-12-1975 VVD H.J. (Hendrik) Louwes i
Th.A.M. (Dik) van Kleef 09-12-1975 PPR Th.A.M. (Dik) van Kleef i
J. (Jaap) Boersma 09-12-1975 Minister J. (Jaap) Boersma i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.