15594 nl - evaluatie
Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Dit interimrapport werd door de Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf, in 1979 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het rapport geeft zicht op de gewenste wijzigingen in het uitvoeringsproces van de sociale zekerheid, de plaats en functie van de SVR, alsmede een voorbereiding van een adviesaanvrage aan de SER.

Kerngegevens

Ingediend
28 mei 1979

Volledige titel
Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 25 moties ingediend.

Documenten

(33 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 5 februari 1980, motie, nr. 32     KST15594N32K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S.
 
2 4 februari 1980, brief, nr. 31     KST15594N31K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 30     KST15594N30K2
Motie van het lid Buurmeijer
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 29     KST15594N29K2
Motie van de leden Buurmeijer en Beckers-De Bruijn
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 28     KST15594N28K2
Motie van de leden Buurmeijer en Beckers-de Bruijn
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 27     KST15594N27K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 26     KST15594N26K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 25     KST15594N25K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 24     KST15594N24K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 23     KST15594N23K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 22     KST15594N22K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 21     KST15594N21K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 20     KST15594N20K2
Motie van het lid De Voogd C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 19     KST15594N19K2
Motie van het lid De Voogd C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 18     KST15594N18K2
Motie van het lid De Voogd C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 17     KST15594N17K2
Motie van het lid Hartmeijer C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 16     KST15594N16K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 15     KST15594N15K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 14     KST15594N14K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 13     KST15594N13K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 12     KST15594N12K2
Motie van het lid De Korte C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 11     KST15594N11K2
Motie van het lid Van der Doef C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 10     KST15594N10K2
Motie van het lid Van der Doef C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 9     KST15594N9K2
Motie van het lid Van der Doef C.S.
 
2 21 januari 1980, nr. 8     KST15594N8K2
Notitie van de staatssecretaris van sociale zaken
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 7     KST15594N7K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S.
 
2 21 januari 1980, motie, nr. 6     KST15594N6K2
Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S.
 
2 17 januari 1980, agenda, nr. 5     KST15594N5K2
Agenda
 
2 21 december 1979, 15650, 15960, Blz. 667 - 730     211279 2 2
Beschouwingen over de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken inzake Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid - Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1979-1980 21 december 1979 orde 2
vergadering: 21 december 1979
 
2 12 oktober 1979, lijst van antwoorden, nr. 4     KST15594N4K2
Lijst van antwoorden
 
2 3 oktober 1979, lijst van vragen, nr. 3     KST15594N3K2
Lijst van vragen
 
2 28 mei 1979, brief, nr. 1     KST15594N1K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken
 
2 28 mei 1979, verslag; bijlage(n); inhoudsopgave, nr. 2     KST15594N2K2
Interim-rapport
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.