16526 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verhoging kinderbijslagbedragen voor eerste en tweede kinderen per 1 januari 1981)

Dit wetsvoorstel werd op 15 december 1980 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken, De Graaf i.

 
Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met de koopkrachtontwikkeling van gezinnen wenselijk is de kinderbijslagbedragen voor eerste en tweede kinderen per 1 januari 1981 te verhogen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
15 december 1980

Volledige titel
Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verhoging kinderbijslagbedragen voor eerste en tweede kinderen per 1 januari 1981)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken, L. (Louw) de Graaf i

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

Documenten

(10 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 24 maart 1981, behandeling, Blz. 591 - 626     240381 1 11
Behandeling van de wetsontwerpen: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (Verhoging kinderbijslagbedragen voor eerste en twee-de kinderen per 1 januari 1981) (16526); Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet So ciale Werkvoorziening) (16527); Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing rechtop kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) (16534); Nadere wijziging van de Werkloos heidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening (Wijziging van het aantal dagen werken, vereist voor het recht op uitkering) (16542) - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 24 maart 1981 orde 11
vergadering: 24 maart 1981
 
1 17 maart 1981, eindverslag, nr. 110     KST16526N110K1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken
 
2 24 februari 1981, stemming(en), Blz. 3355 - 3412     240281 2 8
De stemmingen in verband met het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbij slagwet (verhoging kinderbijslagbedragen voor eerste en tweede kinderen per 1 januari 1981) - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 24 februari 1981 orde 8
vergadering: 24 februari 1981
 
2 19 februari 1981, behandeling, Blz. 3293 - 3354     190281 2 14
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verhoging kinderbijslagbedragen voor eerste en tweede kinderen per 1 januari 1981) - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 19 februari 1981 orde 14
vergadering: 19 februari 1981
 
2 18 februari 1981, amendement, nr. 6     KST16526N6K2
Amendementen van het lid Meijer
 
2 11 februari 1981, nota, nr. 5     KST16526N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 29 januari 1981, verslag, nr. 4     KST16526N4K2
Verslag
 
2 15 december 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16526N3K2
Memorie van toelichting
 
2 15 december 1980, voorstel van wet, nr. 2     KST16526N2K2
Ontwerp van wet
 
2 15 december 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16526N1K2
Koninklijke boodschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

W. (Wim)  Meijer 19-02-1981 PvdA W. (Wim) Meijer i
B.J.M. (Ben)  Hermsen 19-02-1981 CDA B.J.M. (Ben) Hermsen i
R.W. (Rudolf) de Korte 19-02-1981 VVD R.W. (Rudolf) de Korte i
L. (Louw) de Graaf 19-02-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo)  Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
H. (Huug)  Versloot 24-03-1981 PvdA H. (Huug) Versloot i
J.H. (Jo)  Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Loes)  Vonhoff-Luijendijk 24-03-1981 VVD L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk i
F.H.P. (Boy)  Trip 24-03-1981 PPR F.H.P. (Boy) Trip i
L. (Louw) de Graaf 24-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

J.H. (Jo)  Franssen 24-03-1981 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Louw) de Graaf 24-03-1981 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.