17475 nl - notitie
Herziening van het stelsel van sociale zekerheid

Deze notitie werd op 9juni1982 ingediend.

 

Deze notitie wil een eerste gedachtenwisseling over doel en uitgangspunten van het toekomstige stelsel van sociale zekerheid mogelijk maken. Mede op basis van die gedachtenwisseling zal het kabinet een globale keuze maken ten aanzien van de richting van uitwerking. Over de uitgangspunten en de richting van uitwerking van een toekomstig stelsel van sociale zekerheid zal het kabinet vervolgens advies vragen aan in ieder geval de Sociaal-Economische Raad en de Emancipatieraad. Na ontvangst van die adviezen stelt het kabinet zich voor een afrondende, nadere parlementaire discussie te voeren alvorens tot een vertaling in concrete wettelijke regelingen over te gaan. Overigens zij erop gewezen dat in deze notitie een aantal onderdelen van de sociale zekerheid buiten beschouwing wordt gelaten. Kort gezegd kent de sociale zekerheid twee doelstellingen: -inkomensbescherming; -persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing.

 

Kerngegevens

Ingediend
9juni1982

Volledige titel
Herziening van het stelsel van sociale zekerheid

Kamercommissies

Documenten

(16 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 30december1986, brief, nr. 15     KST17475N15K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 3november1986, brief, nr. 14     KST17475N14K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 23oktober1986, verslag, nr. 13     KST17475N13K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 22oktober1986, brief, nr. 12     KST17475N12K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 21oktober1986, verslag, nr. 11     KST17475N11K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 24september1986, brief, nr. 10     KST17475N10K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 11april1985, brief, nr. 9     KST17475N9K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 6november1984, brief, nr. 8     KST17475N8K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 20december1983, brief, nr. 7     KST17475N7K2
Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 25mei1983, brief, nr. 6     KST17475N6K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 26oktober1982, verslag, nr. 5     KST17475N5K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 26augustus1982, stemming(en), Blz. 4277 - 4334     260882 2 12
De stemming over het voorstel van orde van het lid Groenman om de notitie over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 26 augustus 1982 orde 12
vergadering: 26augustus1982
 
2 19augustus1982, verslag, nr. 4     KST17475N4K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 28juli1982, brief, nr. 3     KST17475N3K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 9juni1982, brief, nr. 1     KST17475N1K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 9juni1982, inhoudsopgave; notitie, nr. 2     KST17475N2K2
Notitie
 

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.