Nota van verbetering - De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Ontvangen 14 juni 1993

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht: In artikel 93 wordt «beindiging» telkens vervangen door: beëindiging.

313445F ISSN09217371 Sdu Uitgeverij Planttinstraat

_,_

..

.

4nr\o « r\r\r\ f\f\ * » *

»

•sGravenhagei993

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.