Vierde nota van verbetering - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Ontvangen 15 mei 1993

In de tweede nota van wijziging (stuk nr. 12) en het nader gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 13) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

In onderdeel I, onder 9°, wordt in het nieuw ingevoegde onderdeel G, in het derde lid van artikel 21 «eerste lid» vervangen door: tweede lid.

NADER GEWUZIGD VOORSTEL VAN WET

In artikel I, onderdeel G, wordt in het derde lid van artikel 21 «eerste lid» vervangen door: tweede lid.

313045F ISSN09217371 •SsdGravegnehVaea179aS3instraat

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.