Tweede nota van verbetering - Invoering van een nieuwe Algemene Bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet)

Inhoudsopgave

Tekst

Ontvangen 25 oktober 1994

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 9) en de tweede nota van wijziging (stuk nr. 11) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I. GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

Het opschrift moet luiden: Invoering van een nieuwe Algemene Bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet)

II. TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

In onderdeel VI (blz. 6) vervalt de eerste wijziging.

B In onderdeel VI, wijziging 22 (blz. 9), wordt in de aanhef «onderdeel S» vervangen door «onderdeel T». Verder wordt de aanduiding «T» van het toegevoegde onderdeel vervangen door «U» en vervalt in punt 5 «, 52».

414585F ISSN 0921-7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.