Gewijzigde amendementen van het lid Van Nieuwenhoven C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 13 - De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Ontvangen 2 februari 1994

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

Artikel 117a wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt «1 januari 1998» vervangen door: 1 januari 1997.

II In hettweede lid wordt «1 januari 1998» vervangen door: 1 januari 1997.

Toelichting In deze amendementen wordt voorgesteld het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) op te heffen met ingang van 1 januari 1997.

Van Nieuwenhoven Linschoten Schimmel Brouwer Van der Vlies Schutte Leerling 111864F ISSN0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.