Amendementen van het lid Van Nieuwenhoven C.S. om het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) opte heffen met ingang van 1 januari 1996.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

C.S. Ontvangen 27 januari 1994

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

Artikel 117a wordt als volgt gewijzigd:

I In het eerste lid wordt «1 januari 1998» vervangen door: 1 januari 1996.

In hettweede lid wordt «1 januari 1998» vervangen dor: 1 januari 1996.

Toelichting In deze amendementen wordt voorgesteld het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) opte heffen met ingang van 1 januari 1996.

Van Nieuwenhoven Linschoten Schimmel Brouwer Van der Vlies Schutte Leerling 411774F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgevenj Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.