Inhoudsopgave

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis) (23415).

(Zie vergaderÔng van 2 december 1993.)

De artikelen I t/m V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Centrumdemocraten, de WD, de SGP, het GPV, de RPF en de PvdA voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.