Kamerstuk eerste kamer 1993-1994 kamerstuknummer 21608 ondernummer 102a - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 102a

21608

Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 7 december 1993

Het onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de Commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Van der Meulen De wnd. griffier van de commissie, Nieuwenhuizen

1 Samenstelling: Van Gijzen (CDA), Van der Meulen (CDA) (voorzitter), Rongen (CDA), Jaarsma-Buijserd (PvdA), Van de Zandschulp (PvdA), Gelderblom-Lankhout (D66), Soetenhorst-de Savornin Lohman {D66I, Heijmans (VVD), Van Leeuwen-Schut (VVD), Bolding (GroenLinks), Barendregt (SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

31604 6FISSN 0921 -7363 ?sdGravegnehagïi99n3tiinstraat

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.