Motie van het lid Dales over dat administratieve strafsancties naast een uitspraak van de strafrechter ter zake van een zelfde delict niet mogelijk behoren te zijn

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 9

MOTIE VAN HET LID DALES

Ontvangen 25 september 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van oordeel, dat administratieve strafsancties naast een uitspraak van de strafrechter terzake van een zelfde delict niet mogelijk behoren te zijn;

verzoekt de regering, de Kamer voorstellen te doen tot wijziging van de wetten waarin deze samenloop nog niet is uitgesloten, en gaat over tot de orde van de dag.

Dales

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.