Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 79b

19237

Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 9 december 1986

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de Commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De Voorzitter van de Commissie Franssen De Griffier van de Commissie mw. Dijkstra-Liesveld ' Samenstelling: Franssen (CDA), Voorzitter, Van Dalen (CDA), mw Uijterwaal-Cox (CDA), Van de Zandschulp (PvdA), Oskamp (PvdA), Heijmans (VVD), Van Tets (VVD), mw. Vonlioff Luijendijk (VVD), mw. Gelderblom Lankhout (D66), mw. van Leeuwen (PSP), mw Bolding (CPN), De Gaay Fortman (PPR), Barendregt (SGP), Schuurman (RPF), Van der Jagt(GPV)

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.