Advies van de raad van state - Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 7 augustus 1985

  • In het intitulé waren de woorden «Besluit van ..., houdende» te vervangen door: Voorstel van wet tot.
  • Voor een redactionele kanttekening moge het college verwijzen naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van State, W. Scholten Redactionele kanttekening, behoren-de bij het advies no. W12.85.0330/ 25.5.31 van de Raad van State van 7 augustus 1985

Punt 109 van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek ware na te leven. Ten onrechte is bij voorbeeld geen vermelding van de vindplaats van het eindrapport van de stuurgroep ISMO opgenomen, terwijl de vermelding van wetsontwerp 11 278 eveneens niet overeenkomstig de aanwijzing is.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.