Motie van de leden Groenman en Willems over het verzoek aan de regering om twee aparte wetsvoorstellen in te dienen, één ter realisering van de gelijke behandeling en één in verband met de bekostiging daarvan.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 18

MOTIE VAN DE LEDEN GROENMAN EN WILLEMS

Voorgesteld 19 december 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van mening, dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de WWV los staat van de voorstellen ter bekostiging daarvan;

verzoekt de regering, twee aparte wetsvoorstellen in te dienen, één ter realisering van de gelijke behandeling en één in verband met de bekostiging daarvan, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman Willems

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.