Motie van het lid Dales C.S. over de handelswijze waarop gemeentebesturen moeten omgaan met WWV-aanvragen.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID DALES CS.

Voorgesteld 19 december 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; verzoekt de regering, onverwijld aan de gemeentebesturen als meest gewenst handelwijze aan te raden, WWV-aanvragen, waarbij een beoordeling op grond van artikel 13, eerste lid, onder 1, aan de orde is, in te nemen en een beslissing daarover op te schorten totdat het door de regering aangekondigde wetsvoorstel wet zal zijn geworden, dan wel langs andere weg duidelijkheid zal zijn verschaft, en gaat over tot de orde van de dag.

Dales Brouwer Willems Groenman

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.