Motie van de leden Dales en Brouwer over dat in de geïntegreerde werkloosheidsregeling geen kostwinnersbepalingen behoren voor te komen.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12

MOTIE VAN DE LEDEN DALES EN BROUWER

Voorgesteld 12 december 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de regering in de adviesaanvraag aan de SER en de Emancipatie Raad over de stelselwijziging sociale zekerheid uitgaat van een regeling zonder kostwinnersbepaling in de werkloosheidsregeling;

overwegende, dat met betrekking tot adviezen van de SER en van de Emancipatie Raad in alle alternatieven wordt uitgegaan van een werkloosheidsregeling zonder kostwinnersbepalingen;

van mening, dat binnen het stelsel van sociale zekerheid geen ruimte is voor kostwinnersbepalingen;

spreekt als haar mening uit, dat in de geïntegreerde werkloosheidsregeling geen kostwinnersbepalingen behoren voor te komen, en gaat over tot de orde van de dag.

Dales Brouwer

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.