19545 nl - wetsvoorstel
Samenvoeging van de Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank tot één organisatie

Dit wetsvoorstel werd op 22 mei 1986 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met ontwikkelingen op het terrein van de Algemene Kinderbijslagwet wenselijk is de Raden van Arbeid op te heffen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 i).

Kerngegevens

Ingediend
22 mei 1986

Volledige titel
Samenvoeging van de Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank tot één organisatie

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Kamercommissies

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en drie amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

Documenten

(31 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 24 november 1987, presentie en opening, Blz. 145 - 198     241187 1 1
Presentie en opening (dinsdag 24 november 1987) - Handelingen Eerste Kamer 1987-1988 24 november 1987 orde 1
vergadering: 24 november 1987
 
1 24 november 1987, behandeling, Blz. 145 - 198     241187 1 8
De behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de Raden van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank tot één organisatie - Handelingen Eerste Kamer 1987-1988 24 november 1987 orde 8
vergadering: 24 november 1987
 
1 13 november 1987, nr. 1d     KST19545N1dK1
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 13 november 1987, verslag, nr. 1c     KST19545N1cK1
Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 9 november 1987, memorie van antwoord, nr. 1b     KST19545N1bK1
Memorie van antwoord
 
1 20 oktober 1987, voorlopig verslag, nr. 1a     KST19545N1aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 17 september 1987, gewijzigd voorstel van wet, nr. 1     KST19545N1K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 8 september 1987, presentie en opening, Blz. 5067 - 5265     080987 2 1
Presentie en opening (dinsdag 8 september 1987) - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 08 september 1987 orde 1
vergadering: 8 september 1987
 
2 8 september 1987, stemming(en), Blz. 5067 - 5265     080987 2 3
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Opheffing van de Raden van Arbeid - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 08 september 1987 orde 3
vergadering: 8 september 1987
 
2 3 september 1987, motie, nr. 17     KST19545N17K2
Motie van het lid Nijhuis
 
2 3 september 1987, motie, nr. 16     KST19545N16K2
Motie van het lid Nijhuis C.S.
 
2 3 september 1987, gewijzigd amendement, nr. 15     KST19545N15K2
Gewijzigde amendementen van het lid Ter Veld ter vervanging van die gedrukt onder nr. 14
 
2 3 september 1987, presentie en opening, Blz. 5021 - 5066     030987 2 1
Presentie en opening (donderdag 3 september 1987) - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 03 september 1987 orde 1
vergadering: 3 september 1987
 
2 3 september 1987, behandeling, Blz. 5021 - 5066     030987 2 3
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Opheffing van de Raden van Arbeid - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 03 september 1987 orde 3
vergadering: 3 september 1987
 
2 2 september 1987, amendement, nr. 14     KST19545N14K2
Amendementen van het lid Ter Veld
 
2 2 september 1987, amendement, nr. 13     KST19545N13K2
Amendement van het lid Ter Veld
 
2 2 september 1987, amendement, nr. 12     KST19545N12K2
Amendement van het lid Ter Veld
 
2 2 september 1987, presentie en opening, Blz. 4987 - 5020     020987 2 1
Presentie en opening (woensdag 2 september 1987) - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 02 september 1987 orde 1
vergadering: 2 september 1987
 
2 2 september 1987, behandeling, Blz. 4987 - 5020     020987 2 3
De behandeling van het wetsvoorstel Opheffing van de Raden van Arbeid - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 02 september 1987 orde 3
vergadering: 2 september 1987
 
2 11 juni 1987, nota, nr. 11     KST19545N11K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 18 mei 1987, verslag, nr. 10     KST19545N10K2
Verslag
 
2 5 maart 1987, memorie van antwoord, nr. 9     KST19545N9K2
Memorie van antwoord
 
2 18 februari 1987, voorlopig verslag, nr. 8     KST19545N8K2
Voorlopig verslag
 
2 10 november 1986, verslag, nr. 7     KST19545N7K2
Verslag van een schriftelijk overleg
 
2 14 augustus 1986, gewijzigd voorstel van wet, nr. 6     KST19545N6K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 14 augustus 1986, nota van wijziging, nr. 5     KST19545N5K2
Nota van wijziging
 
2 12 augustus 1986, nota van verbetering, nr. 4     KST19545N4K2
Nota van verbetering
 
2 22 mei 1986, memorie van toelichting, nr. 3     KST19545N3K2
Memorie van toelichting
 
2 22 mei 1986, voorstel van wet, nr. 2     KST19545N2K2
Voorstel van wet
 
2 22 mei 1986, koninklijke boodschap, nr. 1     KST19545N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 21 mei 1986, advies Raad van State, nr. A     KST19545NAK2
Advies raad van state
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past negen wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 02-09-1987 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.J. (Gert) Schutte 02-09-1987 GPV G.J. (Gert) Schutte i
L.S. (Louise) Groenman 02-09-1987 D66 L.S. (Louise) Groenman i
M. (Meindert) Leerling 02-09-1987 RPF M. (Meindert) Leerling i
K. (Klaas) Tuinstra 02-09-1987 CDA K. (Klaas) Tuinstra i
G.B. (Ad) Nijhuis 02-09-1987 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
B.J. (Bas) van der Vlies 02-09-1987 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
L. (Louw) de Graaf 03-09-1987 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

E. (Elske) ter Veld 03-09-1987 PvdA E. (Elske) ter Veld i
G.J. (Gert) Schutte 03-09-1987 GPV G.J. (Gert) Schutte i
L.S. (Louise) Groenman 03-09-1987 D66 L.S. (Louise) Groenman i
K. (Klaas) Tuinstra 03-09-1987 CDA K. (Klaas) Tuinstra i
G.B. (Ad) Nijhuis 03-09-1987 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
L. (Louw) de Graaf 03-09-1987 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

M.F. (Ria) Jaarsma 24-11-1987 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
J.H. (Jo) Franssen 24-11-1987 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk 24-11-1987 VVD L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk i
L. (Louw) de Graaf 24-11-1987 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

M.F. (Ria) Jaarsma 24-11-1987 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk 24-11-1987 VVD L. (Loes) Vonhoff-Luijendijk i
L. (Louw) de Graaf 24-11-1987 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i
L. (Louw) de Graaf 24-11-1987 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Derde termijn Eerste Kamer

M. (Meine) Pit 24-11-1987 PvdA M. (Meine) Pit i
H. (Harm) van der Meulen 24-11-1987 CDA H. (Harm) van der Meulen i
L. (Louw) de Graaf 24-11-1987 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.